Zarządzenie nr 695/2016/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących programu rozwoju infrastruktury rowerowej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-09-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-09-28

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-25 08:31:13.0