Zarządzenie nr 739/2021/P

w sprawie aktualizacji kart adresowych zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 16:14:26.0