Zarządzenie nr 772/2019/P

uchylające zarządzenie w sprawie zasad wydawania i korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej przez pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Miasta Poznania na terenie obiektów Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-09

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0