Zarządzenie nr 847/2023/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2023-11-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2023-11-14

Kategoria zarządzenia

  • Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-02-23 16:15:24.0