Zarządzenie nr 850/2015/P

w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-12-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-02 08:23:27.0