Zarządzenie nr 850/2015/P

w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-12-15

Kategoria zarządzenia

  • Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-12 16:16:31.0