Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
39/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Rataje nad Wartą. 2002-09-12
38/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady. 2002-09-12
37/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Głuszyna. 2002-09-12
36/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Rataje Południowe. 2002-09-12
35/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Komandoria - Pomet 2002-09-12
34/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Pod Lipami 2002-09-12
33/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Przyjażń 2002-09-12
32/2002 2002-09-12 W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Wichrowe Wzgórze 2002-09-12
31/2002 2002-09-06 W sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Poznania w dniu 27 października 2002 r. 2002-08-30
30/2002 2002-07-29 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia epizodyczno-zgrywającego Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa m. Poznania oraz sił ratowniczych miasta. 2002-07-29
29/2002 2002-07-25 W sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2002 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08 marca 2002 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. opiniowania celowości zakupów materiałów bibliotecznych. 2002-07-25
28/2002 2002-07-24 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 04.01.2001r. w/s procedury rekrutacji osób na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania 2002-07-24
27a/2002 2002-07-12 W sprawie zmiany zarzadzenia własnego dotyczacego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2002. 2002-07-12
27/2002 2002-07-12 W sprawie procedury czynności związanych z prowadzeniem sekretariatów Członków Zarzadu Sekretarza i Skarbnika Miasta Poznania 2002-07-12
26/2002 2002-07-03 W sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej d/s lustracji i Oceny Obiektów zakwalifikowanych do trzeciego etapu IX edycji konkursu "Zielony Poznań" 2002-07-03
25/2002 2002-06-21 W sprawie trybu wnoszenia materiałów i projektów aktów prawnych Zarządu Miasta Poznanai na posiedzenia Zarzadu oraz obiegu dokumentów z tym zwiazanych. 2002-06-21
24/2002 2002-06-05 W sprawie zmiany Zarzadzenia własnego dotyczacego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2002 r. 2002-06-05
23/2002 2002-05-17 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2002-05-17
22/2002 2002-05-13 W sprawie dodatkowego zatrudnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 2002-05-13
21/2002 2002-05-13 W sprawie przeprowadzenia konsultacji nazw niektórych ulic w Poznaniu. 2002-05-13
20/2002 2002-04-22 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 67/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.06.2001r. w/s zamawiania, ewidencji i przechowywania pieczęci w Urzędzie Miasta Poznania 2002-04-22
19/2002 2002-04-19 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego 2002-04-19
18/2002 2002-04-19 W sprawie szczegółowego tworzenia znaków spraw oraz obowiazku stosowania przez jednostki organizacyjne Urzedu Miasta Poznania jednolitych symboli klasyfikacyjnych do określonych kategorii spraw. 2002-04-19
16/2002 2002-04-16 W sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzedu Miasta Poznania 2002-04-16
17/2002 2002-04-09 W sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Poznania 2002-04-09
15/2002 2002-03-28 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/94 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.06.1994r. w /s podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta Poznania 2002-03-28
14/2002 2002-03-28 W sprawie zasad udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 2002-03-28
13/2002 2002-03-26 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 4/2002 Prezydenta Miasta poznania z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku dla Miasta Poznania. 2002-03-26
12/2002 2002-03-25 W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2002. 2002-03-25
11/2002 2002-03-08 W sprawie powołania stałego zespołu ds. opiniowania celowości zakupów materiałów bibliotecznych. 2002-03-08
10/2002 2002-03-08 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2002-03-08
9/2002 2002-03-05 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką 2002-03-05
8/2002 2002-02-08 W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla miasta Poznania 2002-02-08
7/2002 2002-02-05 W sprawie zmiany zarzadzenia własnego Nr 13 /99 Prezydenta Miasta Poznania z 29.03.1999r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Miasta Poznania 2002-02-05
6/2002 2002-02-05 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Prezydenta Miasta, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2002-02-05
5/2002 2002-02-05 W sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 43 z dnia 19 lutego 2001r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania 2002-02-05
4/2002 2002-01-31 W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania 2002-01-31
3/2002 2002-01-10 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 2002-01-10
1/2002 2002-01-02 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Kosmonautów w Poznaniu 2002-02-02
2/2002 2002-01-02 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Komandoria -Podwale w Poznaniu 2002-01-02
129/2001 2001-12-31 W sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania 2002-01-01
131/2001 2001-12-31 W sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2001-12-31
130/2001 2001-12-31 W sprawie sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przez dysponentów środków finansowych funkcjonujących w ramach Urzędu Miasta 2001-12-31
128a/2001 2001-12-31 W sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 2001-12-31
128/2001 2001-12-31 W sprawie zmiany zarządzenia własnego dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2001 2001-12-31
127/2001 2001-12-21 W sprawie trybu wnoszenia materiałów na posiedzenia Zarządu i obiegu dokumentów z tym związanych. 2001-12-21
126/2001 2001-12-21 W sprawie instrukcji postępowania w Urzędzie Miasta Poznania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 2001-12-21
124/2001 2001-12-18 W sprawie sporządzenia spisu z natury inwestycji nieukonczonych. 2001-12-18
125/2001 2001-12-17 W sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków 2001-12-17
123/2001 2001-12-14 W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad i trybu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2001-12-14
122/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Górczynek w Poznaniu 2002-01-06
121/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Winiary w Poznaniu 2002-01-06
120/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Jeżyce w Poznaniu 2002-01-06
119/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Starołeka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu 2002-01-06
118/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Starołęka Mała w Poznaniu 2002-01-06
117/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Maltańskiego w Poznaniu 2002-01-06
116/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Naramowice w Poznaniu 2002-01-06
115/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu 2002-01-06
114/2001 2001-12-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Morasko w Poznaniu 2002-01-06
113/2001 2001-12-11 W sprawie sporządzenia spisu z natury w magazynie POZSERWIS - Gospodarstwa Pomocniczego Urzedu Miasta Poznania 2001-12-11
112/2001 2001-12-11 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Finansowym 2001-12-11
111/2001 2001-12-11 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Mienia Komunalnego 2001-12-11
110/2001 2001-12-11 W sprawie sporządzenia spisu z natury druków mandatów znajdujących się w Straży Miejskiej 2001-12-11
109/2001 2001-12-10 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 76/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie planów pracy wydziałów 2001-12-10
108/2001 2001-11-28 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 3/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 marca 2000r. w sprawie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne przepisów rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 2001-11-28
107/2001 2001-11-26 W sprawie ustalenia limitu kosztów użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta. 2001-11-26
106a/2001 2001-11-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Analiz i Kontroli Budżetu. 2001-11-26
106/2001 2001-11-26 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2000 z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie powołania komisji do dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania 2001-11-26
105/2001 2001-11-26 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Analiz i Kontroli Wewnętrznej. 2001-11-26
104/2001 2001-11-19 W sprawie szczegółowego zakresu zadań Prezydenta Miasta, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika 2001-11-19
103/2001 2001-11-16 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowego 2001-11-16
102/2001 2001-11-13 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych 2001-11-13
101/2001 2001-11-08 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie regulaminu wewnetrznego Biura Promocji Gospodarczej Miasta 2001-11-08
99a/2001 2001-10-31 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.04.2001r. w/s utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miasta Poznania - w zakresie Regulaminu przyznawania nagród. 2001-10-31
99/2001 2001-10-31 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.04.2001r. w/s utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miasta Poznania - w zakresie Regulaminu przyznawania nagród. 2001-10-31
100/2001 2001-10-31 W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzedu Miasta Poznania 2001-10-31
98/2001 2001-10-26 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania 2001-10-26
97/2001 2001-10-22 W sprawie powołania komisji weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazy kategotii T lub pozwolenia do kierowania tramwajem. 2001-10-22
95/2001 2001-10-22 W sprawie kolejności pełnienia funkcji prezydenta przez wiceprezydentów lub pozostałych członków Zarządu na wypadek nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta. 2001-10-22
96/2001 2001-10-19 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000r. w/s organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta w zakresie regulaminu wewnetrznego - Wydziału Kultury i Sztuki 2001-10-19
94/2001 2001-10-10 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu Wewnetrznego Wydziału Ochrony Środowiska. 2001-10-10
93/2001 2001-10-10 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia12 lipca 2000 r. w sprawie organizacji wewnetrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu Wewnetrznego Wydziału Działalności Gospodarczej 2001-10-10
92/2001 2001-10-05 W sprawie zasad i trybu dokonywania ocen pracy kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 2001-10-05
91/2001 2001-10-05 W sprawie zasad i trybu dokonywania ocen pracy kierowników zakładów opieki zdrowotnej. 2001-10-05
90/2001 2001-10-05 W sprawie powołania Zespołu d/s III Ramy Komunikacyjnej 2001-10-05
89/2001 2001-10-05 W sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji inwestycji zewnetrznych. 2001-10-05
88/2001 2001-09-28 W sprawie zmiany zarzadzenia własnego dotyczacego ustalenia planu finansowego Urzedu Miasta Poznania na rok 2001 2001-09-28
87/2001 2001-09-25 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 56/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie obszaru miasta Poznania, na którym wprowadza się pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 2001-09-25
86/2001 2001-08-30 W sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta 2001-08-30
85/2001 2001-08-27 W sprawie jednolitych zasad dokumentowania działalności jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2001-08-27
84/2001 2001-08-23 W sprawie zmiany zarzadzenie Nr 81/01 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02 lipca 2001 roku w sprawie sporzadzenia spisu z natury materiałów bibliotecznych znajdujacych się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania 2001-08-23
83/2001 2001-08-20 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia dwuszczeblowego, epizodyczno- zgrywajacego Zespołu d/s ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa m. poznania oraz sił ratownicztych miasta i 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - Samodzielnego Publicznego ZOZ. 2001-08-20
82a/2001 2001-08-13 W sprawie powołania Zespołu d/s przyjęcia ofert wiążących na zakup akcji spółki Poznańska Energetyka Cieplna S.A. 2001-08-13
82/2001 2001-08-02 W sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału Mienia Komunalnego 2001-08-02
80/2001 2001-07-31 W sprawie zakazu wykonywania dodatkowego zatrudnienia w miejskich jednostkach organizacyjnych przez pracowników Urzędu Miasta 2001-08-01
79/2001 2001-07-30 W sprawie zmiany zarządzenia własnego dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2001 2001-07-30
78/2001 2001-07-26 W sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej d/s lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do trzeciego etapu VIII. edycji Konkursu " Zielony Poznań" 2001-07-26
77a/2001 2001-07-18 W sprawie powołania zespołu d/s przyjęcia ofert wstepnych na zakup udziałów spółki Zakład Naprawy Autobusów Sp. z o. o. 2001-07-18
77/2001 2001-07-17 W sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego d/s przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r. 2001-07-17
76/2001 2001-07-13 W sprawie planów pracy wydziałów 2001-07-13
75/2001 2001-07-13 W sprawie regulaminu Biblioteki Urzędu Miasta Poznania. 2001-07-13
81/2001 2001-07-02 W sprawie sporzadzenia spisu z natury materiałów bibliotecznych znajdujacych sie w Bibliotece Urzędu miasta Poznania. 2001-07-02
74/2001 2001-06-28 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie. 2001-06-28
73/2001 2001-06-25 W sprawie zespołów organizacyjnych ds. przygotowania spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2002 r. 2001-06-25
72/2001 2001-06-21 W sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Poznaniu. 2001-06-21
71/2001 2001-06-21 W sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADIA) 2001-06-21
70/2001 2001-06-21 W sprawie sporządzenia spisu z natury przedmiotów ze srebra znajdujących sie w Urzędzie Miasta Poznania i przekazania tych przedmiotów POZSERWIS Gospodarstwu pomocniczemu Urzędu miasta Poznania 2001-06-21
69/2001 2001-06-19 W sprawie sporządzenia spisu z natury sprzętu turystycznego, znajdującego się w magazynie Urzędu Miasta 2001-06-19
68/2001 2001-06-12 W sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s wyboru najkorzystniejszej oferty świadczenia usług brokerskich. 2001-06-12
67/2001 2001-06-11 W sprawie zamawiania, ewidencji i przechowywania pieczęci w Urzędzie Miasta Poznania 2001-06-11
66/2001 2001-05-30 W sprawie zmiany regulaminu wewnetrznego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2001-05-30
65/2001 2001-05-28 W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Poznania. 2001-05-28
64/2001 2001-05-28 W sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty 2001-05-28
63a/2001 2001-05-22 W sprawie powołania zespołu d/s przyjęcia ofert wstępnych na zakup akcji spółki Poznańska Energetyka Cieplna S.A. 2001-05-22
63/2001 2001-05-14 W sprawie powołania komisji do przeprowadzania rozmów oceniajacych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania 2001-05-14
62/2001 2001-05-11 W sprawie wyznaczenia Zastępcy komisarza spisowego w Poznaniu dla przeprowadzenia w 2002 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. 2001-05-11
61/2001 2001-04-27 W sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. 2001-04-27
60/2001 2001-04-26 W sprawie zmiany zarządzenia własnego dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2001. 2001-04-26
59/2001 2001-04-25 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 49/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.03.2001r. w sprawie regulaminu Zkładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2001-04-25
58/2001 2001-04-24 W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 26/96 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie Regulaminu Komisji Socjalnej przy Urzędzie miasta Poznania. 2001-04-24
57/2001 2001-04-10 W sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta 2001-04-10
56/2001 2001-04-05 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego ze Szkołą Podstawową Nr 90 im. hb. Władysława Zamoyskiego i wydzielonymi siłami ratowniczymi miasta. 2001-04-05
55/2001 2001-04-04 W sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w budynkach Urzędu Miasta. 2001-04-04
54/2001 2001-04-04 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Transportowej Miasta Poznania. 2001-04-04
53/2001 2001-03-30 W sprawie przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2001-03-30
52/2001 2001-03-30 W sprawie powierzenia p. Konradowi Zawadzkiemu funkcji koordynatora do spraw współpracy jednostek Miasta Poznania z Brokerem oraz określenia zakresu jego kompetencji. 2001-03-30
51/2001 2001-03-21 W sprawie zmiany zarządzenia własnego dotyczącego planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2001 2001-03-21
50/2001 2001-03-19 W sprawie zmiany regulaminu Wewnętrznego Biura Delegatury Poznań- Stare Miasto. 2001-03-19
49/2001 2001-03-19 W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2001-03-19
48/2001 2001-03-05 W sprawie zmiany zarzadzenia nr 49/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.09.1999r. w/s powołania Komisji d/s likwidacji środków trwałych, wyposazenia, wartosci niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzetów ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania, z późniejszą zmianą , wprowadzoną zarzadzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.1999 r. i nr 52/2000 z dnia 20.10.2000 r. 2001-03-05
47/2001 2001-02-22 W sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania 2001-02-22
46/2001 2001-02-22 W sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Komunikacji. 2001-02-22
45/2001 2001-02-20 W sprawie zmiany zarządzenia nr 20/92 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29.10.1992 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i organizacji inwentaryzacji w Urzedzie Miejskim w Poznaniu. 2001-02-20
43/2001 2001-02-19 W sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta w Poznaniu 2001-01-01
42/2001 2001-01-19 W sprawie sporządzenia spisu z natury w delegaturze Nowe Miasto 2001-01-19
41/2001 2001-01-19 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Delegaturze Wilda. 2001-01-19
40/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Wydziale Ochrony Środowiska, Wydziale Mienia Komunalnego. 2001-01-19
39/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Delegaturze Jeżyce. 2001-01-19
38/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Delegaturze Grunwald. 2001-01-19
37/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Wydziale Komunikacji, Urzędzie Stanu Cywilnego 2001-01-19
36/2001 2001-01-19 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Oświaty 2001-01-19
35/2001 2001-01-19 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Urzędzie Miasta Poznania - Budynek C 2001-01-19
34/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Urzędzie Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 2001-01-19
33/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Urzędzie Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 2001-01-19
32/2001 2001-01-19 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Urzędzie Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 2001-01-19
31/2001 2001-01-19 W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Delegaturze Stare Miasto 2001-01-19
30/2001 2001-01-18 W sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania Programu Polityki Oświatowej Miasta Poznania. 2001-01-18
29/2001 2001-01-15 W sprawie określenia tymczasowych zasad i trybu obiegu projektów uchwał Rady Miasta oraz uchwał podjętych przez Radę. 2001-01-15
9/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Warszawskiego w Poznaniu. 2001-01-11
8/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Komandoria - Pomet w Poznaniu. 2001-01-11
7/2001 2001-01-11 W sprawie wyborow do Rady Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole w Poznaniu. 2001-01-11
6/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Żegrze w Poznaniu. 2001-01-11
5/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Główna w Poznaniu. 2001-01-11
4/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Rataje nad Wartą w Poznaniu. 2001-01-11
3/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki w Poznaniu. 2001-01-11
28/2001 2001-01-11 W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2001 2001-01-11
27/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów Rady Osiedla Świt w Poznaniu. 2001-01-11
26/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Targowego w Poznaniu 2001-01-11
25/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Ławica w Poznaniu. 2001-01-11
24/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Junikowo w Poznaniu. 2001-01-11
23/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Stanisława Przybyszewskiego w Poznaniu. 2001-01-11
22/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo w Poznaniu. 2001-01-11
21/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Pod Lipami w Poznaniu. 2001-01-11
20/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Śródmieście w Poznaniu. 2001-01-11
19/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Starówka w Poznaniu. 2001-01-11
18/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Umultowo w Poznaniu. 2001-01-11
17/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Strzeszyn w Poznaniu. 2001-01-11
16/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Ogrody w Poznaniu. 2001-01-11
15/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Wola w Poznaniu. 2001-01-11
14/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Kiekrz w Poznaniu. 2001-01-11
13/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Poznań - Świerczewo. 2001-01-11
12/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Powstań Śląskich w Poznaniu. 2001-01-11
11/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Dębina w Poznaniu. 2001-01-11
10/2001 2001-01-11 W sprawie wyborów do Rady Osiedla zielone Rataje w Poznaniu. 2001-01-11
1/2001 2001-01-04 W sprawie procedury rekrutacji osób na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2001-01-04
2/2001 2001-01-04 W sprawie zmiany Regulaminu wewnetrznego Wydziału Organizacyjnego. 2001-01-01
70/2000 2000-12-28 W sprawie zmiany Ragulaminu Wewnętrznego Wydziału Urbanistyki i Architektury 2000-12-28
69/2000 2000-12-28 W sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Analiz i Kontroli 2000-12-28
68/2000 2000-12-28 W sprawie zmiany Regulaminu Wewnetrznego Wydziału Spraw Obywatelskich 2000-12-28
67/2000 2000-12-27 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Informatyki i Miejskim Inspektorze Obrony Cywilnej 2000-12-27
65/2000 2000-12-27 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Organizacyjnym 2000-12-27
64/2000 2000-12-27 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Straży Miejskiej 2000-12-27
63/2000 2000-12-27 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Ochrony Środowiska 2000-12-27
62/2000 2000-12-19 W sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych 2000-12-19
61/2000 2000-12-14 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Finansowym 2000-12-14
60/2000 2000-12-14 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Mienia Komunalnego 2000-12-14
59/2000 2000-12-14 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/00 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.09.2000r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu New Transit Project - alternatywna kolejka napowietrzna 2000-12-14
58/2000 2000-11-30 W sprawie sporządzenia spisu z natury /punkt informacyjny - hol budynku Urzędu Miasta/ 2000-11-30
66/2000 2000-11-27 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Inżyniera Miasta 2000-12-27
57/2000 2000-11-23 W sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania systemu informacji miejskiej w Poznaniu 2000-11-23
56/2000 2000-11-21 W sprawie obszaru Miasta Poznania, na którym wprowadza sie pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 2000-11-21
55/2000 2000-11-17 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, oceny stanu technicznego, klasyfikacji i wybrakowania sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie 2000-11-17
54/2000 2000-11-15 W sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania restrukturyzacji poznańskich przedszkoli 2000-11-15
53/2000 2000-11-08 W sprawie plebiscytu dotyczącego podziału Osiedla Warszawskiego na Osiedle Warszawskie oraz Osiedle Komandoria-Pomet 2000-11-08
52/2000 2000-10-20 W sprawie zmiany zarządzenia nr 49/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 września 1999r. w spr. powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania , zmienionego zarządzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 1999r. 2000-10-20
51/2000 2000-10-11 W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w wydziałach i równorzędnych jednostkach organizacyjnych oraz w delegaturach Urzędu Miasta i jednostkach podległych 2000-10-11
50/2000 2000-10-06 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 28/2000 z dnia 26.06.2000r. w sprawie powołania Kapituły konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku" 2000-10-06
49/2000 2000-10-02 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego z Zespołem Szkół Handlowych im. Oskara LANGEGO i wydzielonymi siłami ratowniczymi miasta Poznania 2000-10-02
48/2000 2000-09-14 W sprawie powołania komisji do sprawdzania znajomości topografii miasta Poznania 2000-09-14
47/2000 2000-09-14 W sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu zwanego New Transit Project - alternatywna kolejka napowietrzna 2000-09-14