Zarządzenie nr 29/2013/K

w sprawie zasad polityki Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-09-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-09-26

Kategoria zarządzenia

  • Różne

Jednostka przygotowująca

  • Biuro Promocji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

  • wydziały/jednostki

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-25 16:15:07.0