Zarządzenie nr 589/2019/P

w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień komunikacyjnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-05 16:14:46.0