Zarządzenie nr 29/2013/K

w sprawie zasad polityki Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-09-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-09-26

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Promocji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Promocji Miasta

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-07 16:19:19.0