Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3) (ZSiPO)

Kierownik/Dyrektor

Edyta Rudź - Jaśkowiak
ul. Berwińskiego 2/4, 60-765 Poznań
61 866-35-79 fax. 61 866-19-41
godziny urzędowania: 8:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 300879000
zsipo.sekretariat@interia.pl
www.zsipopoznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSiPO_SP26/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Blaszka
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-22 12:54 - aktualizacja Statutu ZSiPO (Aktualizacja)