Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3, Przedszkole nr 51) (ZSiPO)

Kierownik/Dyrektor

Edyta Rudź - Jaśkowiak
ul. Berwińskiego 2/4, 60-765 Poznań
61 866-35-79 fax. 61 866-19-41
godziny urzędowania: 8:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 300879000
zsipo.sekretariat@interia.pl
www.zsipopoznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSiPO_SP26/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący RMP Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2023-04-25 00:00
Opis zmian: Uzupełnienie nazwy jednostki - dodanie Przedszkola nr 51 na podstawie uchwały LXXXII/1496/VIII/2023 z 25.04 2023 r.; (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-09-01 10:06