Zamówienie: ZSiPO.ZP/252-01/2022

Sygnatura zamówienia: ZSiPO.ZP/252-01/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 23 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3)
ul. Berwińskiego 2/4, 60-765 Poznań
kontakt: 61 866-35-79 fax. 61 866-19-41
email: zsipo.sekretariat@interia.pl

Przedmiot zamówienia

Remont sali gimnastycznie i auli w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych położnym przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu 

Termin składania ofert/wniosków

13 lipca 2022 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Blaszka
Data i godzina publikacji: 2022-06-23 11:40