Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II, X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II, X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

bilans za rok 2022

bilans za rok 2022

od 2022-01-01 do 2024-12-31

sprawozdanie finansowe cd

sprawozdanie finansowe cd za rok 2021

od 2021-01-01 do 2024-12-31

sprawozdanie finansowe za rok 2021

bilans za rok 2021

od 2021-01-01 do 2024-12-31