Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe ZSPS za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe ZSPS za 2018 rok

od 2019-05-08 do 2024-12-31