Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Branżowa Szkoła II stopnia Nr 2) (ZSPS)

Kierownik/Dyrektor

Zuzanna Szmyt
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań
61 820-00-91, fax. 61 820-00-91 wew. 20
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000255326
office@zsps.poznan.pl
www.zsps.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSPSPoznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i szkołach dla dorosłych.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr: LXXIX/916/III/2002, LXXX/932/III/2002, XXXIII/577/VIII/2020

Budżet jednostki na bieżący rok

4.697.863,00

Wartość posiadanego mienia

3.739.203,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-12-06 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Liszyńska
Data i godzina publikacji: 2023-12-06 11:27