Zamówienie: ZSS102.231.3.2023

Sygnatura zamówienia: ZSS102.231.3.2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2)
ul. Przełajowa 6 61-622 Poznań
kontakt: 61 852-56-60
email: sekretariat@zss102.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102

Termin składania ofert/wniosków

22 marca 2023 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Nowik
Data i godzina publikacji: 2023-03-14 17:23