Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)

Komunikat Termin ważności

Raport o dostępności - Szkoła Podstawowa nr 105 w Poznaniu

Raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Raport dotyczy Szkoły Podstawowej nr 105 w Poznaniu

od 2021-03-17 do 2021-12-31

Raport o dostępności Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3 w Poznaniu

Raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Raport dotyczy Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 3 w Poznaniu

od 2021-03-16 do 2021-12-31