Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdania finansowe 2023

Bilans 2023

od 2024-04-26 do 2028-12-31

Sprawozdania finansowe 2022

Sprwozdania finansowe 2022

od 2023-05-10 do 2027-12-31

Sprawozdania finansowe 2021

Sprawozdania finasowe 2021

od 2022-05-10 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2020r

Sprawozdanie finansowe 2020

od 2021-04-23 do 2026-12-31

Sprawozdania finansowe za 2019

Sprawozdania finansowe za 2019

od 2020-05-29 do 2025-12-31

Sprawozdania finansowe za 2018r

BIlans za 2018r

od 2019-05-09 do 2024-12-31