Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2020r

Sprawozdanie finansowe 2020

od 2021-04-23 do 2026-12-31

Sprawozdania finansowe za 2019

Sprawozdania finansowe za 2019

od 2020-05-29 do 2025-12-31

Sprawozdania finansowe za 2018r

BIlans za 2018r

od 2019-05-09 do 2024-12-31