Zamówienie: ZSS105.ZP/252-01/2022

Sygnatura zamówienia: ZSS105.ZP/252-01/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 15 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań
kontakt: 61 877-22-94: fax. 61 877-23-20
email: sekretariat@105.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku o szyb windy dla dźwigu osobowego

Termin składania ofert/wniosków

1 lipca 2022 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-22 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bogdan Kołodziej
Data i godzina publikacji: 2022-06-22 10:36