Zamówienie: ZSS105.ZP/252-03/2021

Sygnatura zamówienia: ZSS105.ZP/252-03/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 23 lipca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań
kontakt: 61 877-22-94: fax. 61 877-23-20
email: sekretariat@105.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie wymiany posadzki boiska sali gimnastycznej w Zespole Szkół  Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima przy ul. Nieszawskiej 21 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

10 sierpnia 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 lipca 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-07-23
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Bogdan Kołodziej
Data i godzina publikacji: 2021-07-23 13:23