Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych Nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem (Przedszkole Specjalne Nr 108, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych Nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem (Przedszkole Specjalne Nr 108, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

od 2023-05-10 do 2028-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

od 2022-05-09 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

od 2020-05-25 do 2025-12-31

sprawozdanie_fin_ZSS108_2018

sprawozdanie_fin_ZSS108_2018

od 2019-05-10 do 2024-12-31