Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu za 2020 rok

od 2021-01-01 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu za 2019 rok

sprawozdanie_fin_ZSS109_2019

od 2020-01-01 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu za 2018 rok

sprawozdanie_fin_ZSS109_2018

od 2019-01-01 do 2024-12-31