Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2021-09-06
Nr ref.: 1/2021
Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela (XXX LO, Technikum Polig.-Administr.,BS I stopnia nr 7, Szkoła Polic. Nr 30 dla Dorosłych, XXX LO dla Dorosłych)
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: etat-40 godzin

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-28

Zakres podstawowych czynności

- prowadzenie rachunkowości Jednostki; - prowadzenie rejestru VAT; - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; - prowadzenie sprawozdawczości finansowej ;- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; - przygotowywanie planu finansowego oraz wnioskowanie o dokonanie jego zmiany; - kontrola realizacji planu finansowego, zaangażowania środków, zagrożenia przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań, na bieżąco informowanie o nieprawidłowościach w tym zakresie;

Wymagania obowiązkowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2021r. poz. 305) - ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończona szkoła średnia, policealna, pomaturalna ekonomiczna i 6-letnia praktyka w księgowości, - znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej, - bardzo dobra obsługa komputera - pakiet MS OFFICE - obsługa programu Progman Finanse firmy Wolters Kluwer Polska oraz PABS firmy Krakfin - znajomość przepisów samorządowych oraz dotyczących finansów publicznych - obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe

Brak

Wymagane dokumenty

Przy składaniu ofert wymagane są dokumenty zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i naborze na stanowisko urzędnicze.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru-BIP i tablica ogłoszeń.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Popielas
Data wytworzenia informacji: 2021-09-28 00:00
Opis zmian: Roztrzygnięcie konkursu na głównego księgowego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Popielas
Data i godzina publikacji: 2021-09-28 10:32