Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-10-26 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
firma rkbud Rafał Kulesza:

wymiana instalacji elektrycznej

wartość: 28.200 PLN
2023-10-23 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID GROUP Sp. z o.o.:

monitorig systemu alarmowego

wartość: 86,10 PLN
2023-08-31 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
ALTEL Sławomir Pakuła:

serwisowanie i konserwacja centrali telefonicznej

wartość: 280,00 PLN
2023-06-22 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
firma rkbud Rafał Kulesza:

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad pracami remontowymi pomieszczeń wraz z wymiana instalacji elektrycznej na terenie szkoły.

wartość: 2460,00 PLN
2023-06-22 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma Dalrem Adriana Dałek:

Remont sal dydakyycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku szkoły.

wartość: 265115,88 PLN
2023-04-27 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Anna Olszewska- Szymanowska - Pracownia AJDIJA:

usługa w formie pomocniczych działań polegajacych na zapewnieniu wsparcia dla działan zakupowych - Remont sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku szkoły.

wartość: 4305,00 PLN
2023-04-17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Maciej Organista Architekt:

Wykonanie opracowań projektowo-kosztorysowych dot. remontu/ zmiany sposobu użytkowania istniejacych pomieszczeń gospodarczych na pracownię fotograficzną na terenie szkoły.

wartość: 29520,00 PLN
2023-01-02 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID GROUP Sp. z o.o.:

konserwcja i serwis systemu alarmowego

wartość: 184,50 PLN
2022-08-05 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Przedsiębiostwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o.Sp.k.:

Remont wraz z wymianą instalacji elektrycznej (modernizacja ) sali lekcyjnej Nr 210.

wartość: 39977,14 PLN
2022-06-24 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
RKBUD - Rafał Kulesza:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi pomieszczeń wraz z wymiana instalacji elektrycznej na terenie szkoły.

wartość: 1330,00 PLN
2022-06-24 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Przedsiebiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o.Sp.k.:

Remont pomieszczen wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

wartość: 213500,00 PLN
2022-05-30 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Maciej Organista Architekt:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. nowego ogrodzenia zewnętzrenego wzdłuż granic działki wraz z wygrodzonym miejscem na odpady

oraz Projekt koncepcji zagospodarowania działki Nr geod. 7 

wartość: 31980,00 PLN
2022-05-04 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Pracownia AJDIJA -Anna Olszewska- Szymanowska:

Wykonanie usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art.37, ust 3pkt 2-4

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn. remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej na terenie szkoły.

wartość: 3690,00 PLN
2021-12-08 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu.

wartość: 2208,00 PLN
2021-11-19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma Ogólnobudowlana Dawid Szłapka:

Remont stolarki drzwiowej na parterze szkoły

wartość: 89996,64 PLN
2021-08-31 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma ALTEL Sławomir Pakuła:

Usługa serwisowania i konserwacji centrali telefonicznej wraz z kablową instalacją telefoniczną i aparatami końcowymi na terenie szkoły.

wartość: 2640,00 PLN
2021-01-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Veolia Energia Pozna? S.A.:

Realizacja us?ugi udostepnienia danych telemetrycznych z urz?dze? w we?le cieplnym na terenie szko?y.

wartość: 2125,44 PLN
2021-01-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Aquanet S.A:

Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospływowej.

wartość: 16928.40 PLN
2020-12-11 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Umowa na konserwację i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie szkoły.

wartość: 738.00 PLN
2020-12-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
GOAP:

Usługa wywozu odpadów komunalnych zmieszanych,  segregowanych oraz bioodpadów z terenu szkoły.

wartość: 549,29 PLN
2020-10-19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Zakład Ogólnobudowlany Specj. Instalacja Elektryczna Marek Mnich:

Wymiana oświetlenia jarzeniowego na ledowe w salach lekcyjnych Nr 206 i 306 na terenie szkoły.

wartość: 42072.54 PLN
2020-08-31 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma ALTEL Sławomir Pakuła:

Umowa na serwisowanie i konserwacje centrali telefonicznej wraz z kablową instalacją telefoniczną wraz z aparatami końcowymina terenie szkoły.

wartość: 840.00 PLN
2020-08-28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Zakład Ogólnobudowlany Specj. Instalacja Elektryczna Marek Mnich:

Wykonanie instalacji elektrycznej do komputerów w sali lekcyjnej Nr 314 na terenie szkoły.

wartość: 10491,74 PLN
2020-08-06 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma PEWAN Paweł Wrzesiński:

Wykonanie systemu monitorningu wizyjnego opartego o kamery IP - ETAP 2.

wartość: 22501,58 PLN
2020-06-19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Zakład Remontowo - Budowlany Lech Marciniak:

Malowanie Pokoju Nauczycielskiego na terenie szkoły.

wartość: 30750.00 PLN
2020-05-29 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Poznańskie Centrum Superkomuterowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań:

Świadczenie przez PCSS na rzecz Abonensta, będącego klientem edukacyjnym dołączonym do sieci akademickiej usługi symetrycznego,

całodobowego dostępu do sieci Internet

wartość: 2952,00 PLN
2020-05-19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Zakład Ogólnobudowlany Specj. Instalacja Elektryczna Marek Mnich:

Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej z wymianą instalacji  aluminiowej na miedzianą wraz z wymianą lamp w Pokoju Nauczycielskim na terenie szkoły.

wartość: 40000.00 PLN
2020-05-06 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma PEWAN Paweł Wrzesiński:

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego opartego o kamery IP  na terenie szkoły.

wartość: 49925,70 PLN
2020-04-06 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Zakład Ogólnobudowlany Specj. Instalacja Elektryczna Marek Mnich:

Wymiana oświetlenia rtęciowego na ledowe w dużej sali gimnastycznej na terenie szkoły

wartość: 43000.00 PLN
2019-12-20 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID GROUP Sp. z o.o., ul. Postępu 17, Warszawa:

umowa na konserwacje i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie szkoły

wartość: 738,00 PLN
2019-11-25 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
AQUANET Spółk Akcyjna:

Korzystanie z urządzeń z kanalizacji ogólnospływowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

wartość: 14750,28 PLN
2019-08-27 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Firma ALTEL - Sławomir Pakuła:

obsługa serwisowa centrali telefonicznej

wartość: 1680,00 PLN
2018-12-17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Umowa na monitorowanie i interwencję obiektu szkoły.

wartość: 1476.00 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, Warszawa:

Umowa o świadczenie usługi ISDN w telefonach stacjonarnych na terenie szkoły.

wartość: 2922,89 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Orange Polska S.A. Al.Jerozolomskie 160 Warszawa:

usługi telekomunikacyje w  telefonach komórkowych.

wartość: 364,41 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji" Poznanskiej:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wartość: 9270,24 PLN
2017-09-15 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Wolters Kluwer S.A.ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa:

Oprogramowanie aktualizacja Finanse Premium

wartość: 811,80 PLN
2017-08-24 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Orange Polska S.A:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tel komórkowych

wartość: 560,88 PLN
2017-08-15 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
LIBRUS Sp. z o.o. al. Korfantego 193 40-153 Katowice:

Licencja na system w okresie licencjonowania w wariancie SYSTEMA

wartość: 3384 PLN
2017-07-19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
ELKON-BUD Biuro pojektów i obsługi inwestycji mgr E. Konwińska ul. Wschodnia 25E/50 62-030 Luboń:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i remontu budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. J.Lelewela, ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu

wartość: 99876,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Krakfin S.C. ul. Glowackiego 10B/20 30-085 Kraków:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych w aplikacji PABS.

wartość: 1670,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Vulcan Sp. z o.o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław:

Roczny Złoty Abonament Optivum wariant I

wartość: 4705,00 PLN
2016-10-27 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Veolia Energia Poznań S.A.:

Sprzedaż ciepła dla szkoły.

wartość: 29766.28 PLN