Zamówienie: ZSP13.ZP/252-01/2022

Sygnatura zamówienia: ZSP13.ZP/252-01/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 13 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13 (Szkoła Podstawowa nr 22 im.A. T. Działyńskiego, Przedszkole nr 95)
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań
kontakt: 61 841-74-10
email: sekretariat@szkolatytusa.pl

Przedmiot zamówienia

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu w ramach zadań "Biały Rower" i "Na Woli baw się do Woli".

Termin składania ofert/wniosków

28 czerwca 2022 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Nejman
Data i godzina publikacji: 2022-06-14 13:38