Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1505 2020-11-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1509 2020-11-23 zgłoszenie zamiaru budowy - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  
1489 2020-11-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  
1490 2020-11-20 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacją gazową  
1477 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu/budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym  
1478 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu/budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym  
1479 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu/budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym  
1480 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku/lokalu mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym  
1481 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu/budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym  
1483 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z projektem budowlanym  
1486 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku  
1487 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym  
1469 2020-11-18 Zgłoszenie zamiaru budowy- przebudowa przegród budowlanych oraz elem. konstrukcyjnego budynku mieszkalnego, zmiana wielkości dwóch otworów okiennych, montaż stolzrki okiennej  
1453 2020-11-17 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm  
1466 2020-11-17 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanych dla budowy sieci wodociagowej  
1447 2020-11-16 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1449 2020-11-16 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej z przyłaczami z projektem budowlanym  
1441 2020-11-13 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1427 2020-11-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci elektorenergetycznej  
1415 2020-11-06 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem, sieci kanalizacyjnych  
1414 2020-11-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budowa instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych w bud. wielorodzinnym  
1411 2020-11-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, rozbud. wew. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym z usługami i garażem  
1396 2020-11-03 Zgłoszenie wykonania robót bud.- wymiana okna na balkonie, poszerzenie i podwyższenie otworów w ścianach konstrukcyjnych budynku  
1398 2020-11-03 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1403 2020-11-03 zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych, budowa instalacji gazowej  
1387 2020-11-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem, budowa instalacji gazowej w mieszkalniu TAK
1388 2020-11-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - bud. wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1391 2020-11-02 zgłoszenie zamiru budowy z projektem, sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna  
1393 2020-11-02 zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nadbudowa, przebudowa budynku TAK
1382 2020-10-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - remont wew. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1385 2020-10-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa wew. instalacji gazowej TAK
1376 2020-10-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, wew.instalacja gazowa  
1367 2020-10-27 zgłoszenie zamiary budowy, wykonania robót budowlanych, przebudowa i rozbudowa wew. instalacji gazowej, budynek mieszkalny jednorodzinny  
1370 2020-10-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
1336 2020-10-23 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla instalacji gazowych wewnetrznych i na zewnątrz użytkowego budynku  
1339 2020-10-23 Zgłoszenie zamiaru, wykoanania robót budowlanych dla przebudowy wewnetrzętrznej gazowej TAK
1340 2020-10-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa wew. instalacji gazu w bud. gospodarczym NIE
1323 2020-10-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, budowa sieci energetycznej  
1329 2020-10-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, budowa sieci energetycznej TAK
1315 2020-10-21 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - przebudowa wewn. instalacji gaz w lokalu mieszkalnym NIE
1320 2020-10-21 zgłoszenie zamiary budowy z projektem, przebudowa odcinka ulicy Czarnucha polegająca na budowie chodnika, przebudowie jezdni, budowie sieci oświetlenia ulicznego NIE
1308 2020-10-20 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych NIE
1314 2020-10-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1303 2020-10-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, sieci cieplne NIE
1304 2020-10-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym NIE
1293 2020-10-16 Zgłoszenie zamiaru bud. z projektem budowl. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  
1294 2020-10-16 Zgłoszenie zamiaru bud. z projektem budowl. sieci cieplnych NIE
1295 2020-10-16 Zgłoszenie zamiaru bud. z projektem budowl. sieci cieplnych NIE
1298 2020-10-16 zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych, budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1282 2020-10-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych NIE
1286 2020-10-15 zgłoszenie zamiaru budowy - rozbudowa ganku wejściowego i schodów zewnętrznych TAK
1277 2020-10-14 zgłoszenie zamieru budowy z projektem budowlanym NIE
1280 2020-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych - przyłącze elektroenergetyczne SN-15kV NIE
1270 2020-10-13 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnych  
1263 2020-10-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych NIE
1258 2020-10-09 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym NIE
1245 2020-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa instalacji gazowej w bud. mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1241 2020-10-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - gazociąg średniego ciśnienia NIE
1231 2020-10-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej w budyku mieszklanym i budynku gospodarczym NIE
1232 2020-10-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4 kV oraz szaf kablowych NIE
1234 2020-10-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c dn 63 PE 100 SDR 11 L=22,65m NIE
1173 2020-09-21 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa instalacji gazowej TAK
1009 2020-08-21 Zgłoszenie zamiaru budowy z proejktem budowlanym dla budowy sieci elektroenergetycznej i budowie linii kablowej oraz szafy kablowej TAK