Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1991 2023-09-21 Zgłoszenie modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej- montaż kotła gazowego w lokalu mieszkalnym przez wpięcie do istniejącej instalacji gazowej  
1980 2023-09-20 Zgłoszenie przebudowy kotłowni olejowej na gazową wraz z budową wewnętrznej istalacji gazu  
1982 2023-09-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1984 2023-09-20 Zgłoszenie pbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno-uługowo-magazynowym  
1986 2023-09-20 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1987 2023-09-20 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1988 2023-09-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu, przełożenie dokumentacji ze sprawy UA-VIII.6740.897.2023  
1974 2023-09-19 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1975 2023-09-19 Zgłoszenie instalacji wewnętrznej gazu do budynku mieszkalnego  
1976 2023-09-19 Zgłoszenie instalacji wewnętrznej gazu do budynku mieszkalnego  
1978 2023-09-19 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1948 2023-09-18 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1953 2023-09-18 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1961 2023-09-18 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia w 4 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z rur PE nd 40 prowadzonych w gruncie wykonywana metodą wykopową oraz rur stalowych i miedzianych  
1963 2023-09-18 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1965 2023-09-18 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1966 2023-09-18 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1967 2023-09-18 Zgłoszenie budowy istalacji gazowej budynku mieszkalnego  
1969 2023-09-18 Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  
1973 2023-09-18 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z posadowieniem szafy kablowej SK6 i jedenastu złączy kablowych  
1962 2023-09-17 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1944 2023-09-15 Zgłoszenie zamiaru instalowania instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego  
1951 2023-09-15 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1937 2023-09-14 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  
1952 2023-09-14 Zgłoszenie sieci cieplnej  
1918 2023-09-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1919 2023-09-13 Zgłoszenie instalacji ogrzewania gazowego w budynku warsztatowo-magazynowym  
1920 2023-09-13 Zgłoszenie budowy lini telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej do 1kV przy ul. Bożeny, Władymira i Świętochny w Poznaniu wraz z podbudową słupową dla telekomunikacyjnej linii kablowej  
1924 2023-09-13 Zgłoszenie wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy na tym samym miejscu oraz wymiana wkładu kominowego  
1925 2023-09-13 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1927 2023-09-13 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1928 2023-09-13 Zgłoszenie budowy nowego budynku/nowych budynków  
1929 2023-09-13 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
1931 2023-09-13 Zgłoszenie rozbudowy budynków  
1933 2023-09-13 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1902 2023-09-12 Zgłoszenie ogrzewania gazowego  
1903 2023-09-12 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego  
1905 2023-09-12 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1907 2023-09-12 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1908 2023-09-12 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jendorodzinnym  
1926 2023-09-12 Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynkó mieszkalnych jednorodzinnych  
1880 2023-09-11 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowych  
1881 2023-09-11 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1882 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w istniejącym budynku wielorodzinnym  
1883 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1884 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1885 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1886 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1887 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1888 2023-09-11 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym, wielorodzinnym  
1889 2023-09-11 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  
1891 2023-09-11 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z lokalem usługowym  
1892 2023-09-11 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego  
1895 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN250  
1896 2023-09-11 Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1897 2023-09-11 Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1898 2023-09-11 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku gospodarczym  
1900 2023-09-11 Zgłoszenie budowy domu  
1873 2023-09-08 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1878 2023-09-08 Zgłoszenie wymiany całkowicie wyeksploatowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego NECTRA 2.23CF, bez zmiany projektu technicznego wewnętrznej instalacji gazu  
1857 2023-09-07 Zgłoszenie budowy sieci gazowej N/C DN 180 PE  
1858 2023-09-07 Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1861 2023-09-07 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1862 2023-09-07 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1864 2023-09-07 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1865 2023-09-07 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1866 2023-09-07 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym  
1867 2023-09-07 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1869 2023-09-07 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1871 2023-09-07 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1855 2023-09-06 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1831 2023-09-05 Zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1832 2023-09-05 Zgłoszenie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1835 2023-09-05 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1837 2023-09-05 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z rur PE  
1838 2023-09-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1840 2023-09-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym  
1841 2023-09-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1843 2023-09-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1844 2023-09-05 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1845 2023-09-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1846 2023-09-05 Zgłoszenie nadbudowy budynków  
1852 2023-09-05 Wewnętrzna instalacja gazowa  
1806 2023-09-04 zgłoszenie na budowę instacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1814 2023-09-04 zgłoszenie montażu pieca gazowego do instalacji istniejącej  
1815 2023-09-04 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1816 2023-09-04 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym  
1829 2023-09-04 Zgłoszenie rozudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1830 2023-09-04 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej  
1799 2023-09-01 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1802 2023-09-01 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1803 2023-09-01 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1805 2023-09-01 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE  
1808 2023-09-01 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1811 2023-09-01 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1812 2023-09-01 zgłoszenie przebudowy instacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1813 2023-09-01 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1794 2023-08-31 Zgłoszenie rozbudowy wewntrznej isntalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1796 2023-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w związku z wymianą kotłów grzewczych, gazowych  
1797 2023-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z przyłączami NIE