Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
691 2024-04-18 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku  
692 2024-04-18 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
693 2024-04-18 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym  
694 2024-04-18 Zgłoszenie przbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym  
695 2024-04-18 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
696 2024-04-18 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego  
697 2024-04-18 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego  
699 2024-04-18 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego  
676 2024-04-17 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV z przyłączami nn 0,4 kV i stacji transformatorowej SN/nn konternerowej  
679 2024-04-17 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
684 2024-04-17 zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
685 2024-04-17 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
686 2024-04-17 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
687 2024-04-17 Zgłoszenie przebudowy domu jednorodzinnego  
669 2024-04-16 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 15 kV  
670 2024-04-16 Zgłoszenie przebudowy domu jednorodzinnego  
655 2024-04-15 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
660 2024-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodszinnym  
661 2024-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnytm wielorodzinnym  
662 2024-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnytm wielorodzinnym  
665 2024-04-15 Zgłoszenie budowy wenętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
666 2024-04-15 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej , elektroenergetycznej  
639 2024-04-12 Zgłoszenie dobudowy ganku z tarasem  
640 2024-04-12 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
643 2024-04-12 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
644 2024-04-12 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
648 2024-04-12 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
615 2024-04-09 Zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
619 2024-04-09 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
621 2024-04-09 Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej poprzez budowę studni rewizyjnej wraz z aparaturą pomiarową  
622 2024-04-09 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
623 2024-04-09 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
624 2024-04-09 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
626 2024-04-09 Zgłoszenie budowy linii kablowej  
608 2024-04-08 zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  
610 2024-04-08 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu  
611 2024-04-08 Zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazu  
612 2024-04-08 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
617 2024-04-08 Zgłoszenie wykonania sieci uzbrojenie terenu- sieci elektroenergetycznej w ramach budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną  
601 2024-04-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
589 2024-04-04 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
591 2024-04-04 Zgłoszenie budowy przyłącza elektroenergetycznego i złącza kablowego ZK1x-1P  
592 2024-04-04 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
593 2024-04-04 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
594 2024-04-04 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
596 2024-04-04 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
586 2024-04-03 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
572 2024-04-02 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
573 2024-04-02 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
574 2024-04-02 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
576 2024-04-02 Zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
580 2024-04-02 Zgłoszenie przebudowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
581 2024-04-02 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej  
563 2024-03-29 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
566 2024-03-29 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
538 2024-03-28 przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej i sieci gazowej metodą mieszaną; odkrywkową i przeciskiem  
549 2024-03-28 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
550 2024-03-28 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
551 2024-03-28 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
552 2024-03-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu NIE
553 2024-03-28 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
554 2024-03-28 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
555 2024-03-28 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
558 2024-03-28 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu NIE
559 2024-03-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
562 2024-03-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
537 2024-03-27 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu NIE
539 2024-03-27 Zgłoszenie rozbiórki i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
542 2024-03-27 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
532 2024-03-26 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV z przyłączami  
533 2024-03-26 Zgłoszenie przebudowy budynku NIE
511 2024-03-25 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej  
515 2024-03-25 Zgłoszenie przebudowy lokalu budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
520 2024-03-25 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu  
524 2024-03-25 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
528 2024-03-25 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
502 2024-03-22 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami  
509 2024-03-22 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV z 4 przyłączami  
510 2024-03-22 Zgłoszenie przebudowy wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
512 2024-03-22 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
493 2024-03-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym kat. XIII NIE
494 2024-03-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym kat. XIII NIE
495 2024-03-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym kat. XIII NIE
496 2024-03-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym kat. XIII NIE
497 2024-03-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym kat. XIII NIE
500 2024-03-21 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
501 2024-03-21 Zgłoszenie instalacji: montaż armatury oraz urządzenia do monitorowania przepływów sieci wodociągowej w ramach inwestycji "Punkty regulacyjno-pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasów na przepustnice - Zakres II pkt 66"  
482 2024-03-20 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym NIE
483 2024-03-20 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
486 2024-03-20 Zgłoszenie Przebudowy przegród zewnętrznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnytm w zakresie otworów okiennych wraz z rozbudową balkonu  
470 2024-03-19 Zgłoszenie wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie istniejącej kotłowni w związku z wymianą kotłów gazowych NIE
471 2024-03-19 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnbytm NIE
472 2024-03-19 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnbytm NIE
473 2024-03-19 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnbytm NIE
476 2024-03-19 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnbytm NIE
485 2024-03-19 Zgłoszenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej NIE
465 2024-03-18 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c dn63 PE  
467 2024-03-18 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego wraz z podłączeniem odbiorników  
469 2024-03-18 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego wraz z podłączeniem odbiorników  
454 2024-03-15 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE