Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1614 2022-08-17 Zgłoszenie postawienia zbiornika gazu płynnego wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego  
1622 2022-08-17 Zgłoszenie budowy i rozbudowy wewn. instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1612 2022-08-16 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1617 2022-08-16 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w lokalu niemieszkalnym budynku mieszkalnym  
1618 2022-08-16 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
1593 2022-08-12 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1595 2022-08-12 Zgłoszenie wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym  
1596 2022-08-12 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowo-biurowym  
1597 2022-08-12 Zgłoszenie wymiany gazowego podgrzewacza wody na piec gazowy dwufunkcyjny  
1598 2022-08-12 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1599 2022-08-12 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1589 2022-08-11 Zgłoszenie zamiaru zmiany otworów okiennych i demontaż zadaszenia  
1594 2022-08-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1583 2022-08-10 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewętrznej instalacji gazowej  
1586 2022-08-10 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej  
1562 2022-08-08 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1563 2022-08-08 Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl.S SDR34  
1564 2022-08-08 Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza cieplnego do budynku  
1569 2022-08-08 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
1571 2022-08-08 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych  
1549 2022-08-05 Zgłoszenie budowy sieci i przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej  
1551 2022-08-05 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1553 2022-08-05 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1555 2022-08-05 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym  
1556 2022-08-05 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1557 2022-08-05 Zgłoszenie modernizacji wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszklanym jednorodzinnym  
1543 2022-08-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1544 2022-08-04 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1546 2022-08-04 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1558 2022-08-04 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV  
1534 2022-08-03 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1535 2022-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym-lokal mieszkalny  
1536 2022-08-03 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji wewnętrznej gazowej do lokalu gastronomicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1537 2022-08-03 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1538 2022-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu  
1540 2022-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu  
1541 2022-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu  
1542 2022-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu  
1516 2022-08-02 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1517 2022-08-02 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1520 2022-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1521 2022-08-02 Zgłoszenie budowy wewnętrznej gazowej instalacji w budynku mieszkalnym  
1524 2022-08-02 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu budynku mieszklanego wielorodzinnego  
1525 2022-08-02 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1527 2022-08-02 Zgłoszenie budowy nowego budynku  
1528 2022-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej i montażu kuchenki gazowej  
1530 2022-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy 3 instalacji wewnętrznych gazu dla dwóch budynków jednorodzinnych i jednego budynku wielorodzinnego  
1531 2022-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1500 2022-08-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej  
1501 2022-08-01 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1503 2022-08-01 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jenorodzinnego, wolnostojącego  
1505 2022-08-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1515 2022-08-01 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c pe 100 rc sdr 11 dn 63 mm  
1489 2022-07-29 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1491 2022-07-29 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1492 2022-07-29 Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej  
1493 2022-07-29 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej w budynku  
1502 2022-07-29 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1485 2022-07-28 Zgłoszenie budowy sieci gazowej  
1486 2022-07-28 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wrazs z przyłączami wod-kan.  
1477 2022-07-27 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewn. instalacji gazowej o podłączenie kotła gazowego NIE
1479 2022-07-27 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym NIE
1459 2022-07-26 Zgłoszenie rozbudowy i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym TAK
1460 2022-07-26 Zgłoszenie rozbudowy i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1462 2022-07-26 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1464 2022-07-26 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1465 2022-07-26 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej NIE
1473 2022-07-26 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1474 2022-07-26 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV NIE
1446 2022-07-25 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej NIE
1448 2022-07-25 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz doprowadzenia instalacji gazu do budynku gospodarczego NIE
1456 2022-07-25 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1461 2022-07-25 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1441 2022-07-22 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1442 2022-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1443 2022-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1445 2022-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
1451 2022-07-22 Zgłoszenie wykonania kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do 35m2  
1466 2022-07-22 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1430 2022-07-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1431 2022-07-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy istniejącej instalacji gazowej  
1432 2022-07-21 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1434 2022-07-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1435 2022-07-21 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1438 2022-07-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym NIE
1439 2022-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym NIE
1440 2022-07-21 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1426 2022-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1415 2022-07-19 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1416 2022-07-19 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1423 2022-07-19 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnnym NIE
1424 2022-07-19 Zgłoszenie zamiaru montażu licznika gazowego i przyłączenie do istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniu (w miejscu starego licznika) oraz wykonania instalacji od licznika gazowego do lokalu nr 2  
1404 2022-07-18 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym  
1406 2022-07-18 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowo - biurowym  
1409 2022-07-18 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
1411 2022-07-18 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1412 2022-07-18 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1413 2022-07-18 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnwtrznej instalacji gazowej w lokalu nr 35 NIE
1414 2022-07-18 Zgłoszenie budowy - montaż bankomatu Banku MIlennium S.A  
1417 2022-07-18 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE