Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
64 2020-01-23 Zgłsozenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- enektywna dystrybucja ciepła, budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z projektem budowlanym  
69 2020-01-23 Zagłoszenie zamiaru budowy - efektywna dystrybucja ciepła, budowa sieci cieplnej oraz przyłączy do budynków z projektem budowlanym  
54 2020-01-20 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej z proejktem budowlanym  
49 2020-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafką SK  
44 2020-01-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. 3 Pułku Lotniczego i St. Wojtulanis-Karpińskiej- z projektem budowlanym  
46 2020-01-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. 3 Pułku Lotniczego i St. Wojtulanis-Karpińskiej- z projektem budowlanym  
36 2020-01-15 zgłoszenie z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego wolnostojącego  
41 2020-01-15 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych- przyłącze energetyczne  
33 2020-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z propjektem budowlanym- budowa sieci energetycznej  
34 2020-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci energetycznej  
27 2020-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  
28 2020-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej z projektem budowlanym  
18 2020-01-10 zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego - efektywna dystrybucja ciepła  
20 2020-01-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i sieci kanalizacji saniternej  
12 2020-01-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z przyłączami (6szt.)  
6 2020-01-07 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć kanalizacji sanitarnej  
1717 2019-12-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w ramach budowa ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST - etap I  
1722 2019-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych z projektem budowlanym  
1701 2019-12-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym usunięcia elektroenergetycznej kolizji kablowej niskiego napięcia  
1684 2019-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi  
1692 2019-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1696 2019-12-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy dachu z montażem paneli słonecznych z projektem NIE
1675 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
1676 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1678 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków  
1679 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków  
1680 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1656 2019-12-13 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1658 2019-12-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu NIE
1655 2019-12-12 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku NIE
1636 2019-12-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem NIE
1630 2019-12-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci cieplnej efektywna dystrybucja ciepła NIE
1616 2019-12-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnych z projektem budowlanym NIE
1599 2019-12-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacj ideszczowej NIE
1594 2019-11-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
1596 2019-11-29 Zgłoszenie zamiaru budowy- budowa sieci gazowej, 6 budynków mieszkalnych NIE
1588 2019-11-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kVbudowy NIE
1589 2019-11-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku z projektem budowlanym  
1580 2019-11-27 Zgłoszenie zamiaru budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z dwoma zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe NIE
1585 2019-11-27 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej z projektem budowlanym NIE
1586 2019-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1565 2019-11-21 Zgłoszenie zamiaru budowy linii zasilającej dla oświetlenia drogowego zaprojektowanego w ramach Budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST z projektem budowlanym TAK
1570 2019-11-21 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej , sieci kanalizacji sanitarnej z projektem budowlanym NIE
1564 2019-11-20 Zgłoszenie przebudowy budynku TAK
1559 2019-11-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
1548 2019-11-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć cieplna do budynków mieszklanych, budowa sieci cieplnej podziemej rur preizolowanych NIE
1538 2019-11-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieci wodociągowe i kanalizacyjne NIE
1539 2019-11-14 zgłoszenie zamiaru usunięcia kolizji z linią 0,4kV , odtwoerzenie przyłączy do budynków NIE
1526 2019-11-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi NIE
1509 2019-11-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1511 2019-11-07 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową NIE
1499 2019-11-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy kanalizacji kablowej w ramach zadania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalami usługowymi w parterze w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zajezdnia Poznań NIE
1505 2019-11-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć elektroenergetyczna kablowa nn z szafą kablową i przyłączami NIE
1486 2019-10-31 Zgłoszenie zamiaru remontu i budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na os. Piastowskim w ramach przebudowy istniejących sieci kanałowych z projektem budowlanym NIE
1467 2019-10-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
1453 2019-10-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
2766 2019-10-23 Pozwolenie na budowę przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla budynku biurowo-usługowego inwestycji Nowy Rynek NIE
1418 2019-10-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa osiedlowej sieci cieplnej, wraz z przyłączami w ramach przebudowy istniejącej sieci cieplnej kanałowej NIE
1395 2019-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej TAK
1398 2019-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c NIE
1400 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz dwóch przyłączy wodociągowych z projektem budowlanym NIE
1401 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z 3. przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przyłączami z rur, z projektem budowlanym TAK
1402 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem z projektem budowlanym TAK
1403 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z projektem budowlanym TAK
1389 2019-10-11 zgłoszenie budowy dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1390 2019-10-11 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1383 2019-10-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacj isanitarnej NIE
1376 2019-10-08 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1368 2019-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wewnętrznej linii zasilającej 15kV do stacji transformatorowej oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej TAK
1351 2019-10-03 Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu NIE
1352 2019-10-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci cieplnej NIE
1354 2019-10-03 Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
1360 2019-10-03 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej n/c NIE
1348 2019-10-02 zgłoszenie zamiaru przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych z budynku jednorodzinnym TAK
1343 2019-10-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci cieplnej wzdłuż ul.Mariackiej i Nadolnik NIE
1324 2019-09-30 WNIOSEK: Zgłoszenie zamiaru przebudowy odcinka linii napowietrznej na linię kablową, ZMIENIONO NA: Zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej z projektem budowlanym - BIP NIE
1332 2019-09-30 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci energetycznej oraz przyłącza elektronicznego NIE
1322 2019-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym-sieć kanalizacyjna i wodociągowa NIE
1323 2019-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym-sieć kanalizacji sanitarnej NIE
1326 2019-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem TAK
1314 2019-09-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
1320 2019-09-26 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem-budowa sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1279 2019-09-20 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr E i F NIE
1265 2019-09-19 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z projektem budowlanym TAK
1269 2019-09-19 Zgloszenie z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV TAK
1271 2019-09-19 Zgłoszenie z projektem zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafą kablową i przyłączami TAK
1272 2019-09-19 Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1238 2019-09-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej NIE
1239 2019-09-13 Zgłoszenie zamiaru usunięcia kolizji sieci komunikacyjnej ORANGE w zw. z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
1234 2019-09-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowa odcinka linii napowietrznej na linię kablową w torze linii istniejącej NIE
1217 2019-09-10 Zgłoszenie budowy z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1226 2019-09-10 Budowa sieci energetycznej nn0,4kV tj. budowa lini nn-0,4kV kablowej o dł 170m, oraz szafy kablowej 2szt NIE
1193 2019-09-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV NIE
1191 2019-09-03 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowym NIE
1183 2019-09-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
1185 2019-09-02 Zgłoszenie zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych polegających na likwidacji zjazdu do garażu, przebudowa schodów wejściowych, przebudowa tarasu i schodów tarasowych, budowa schodów terenowych z piwnicy TAK
1175 2019-08-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym efektywnej dystrybucji ciepła - etap I - budowa osiedlowej sieci cieplnej na os.Piastowskim w rejonie budynków nr 83,75,78,78a,75a NIE
1176 2019-08-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Bukowskiej/Świt NIE
1169 2019-08-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1172 2019-08-29 zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z przyłączami (5szt.) NIE