Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
271 2021-02-24 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci elektroenergetycznych - sieć kablowa NN-0,4 KV ze złączami kablowymi SK3  
272 2021-02-24 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy z projektem wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnum wielorodzinnym  
259 2021-02-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
266 2021-02-23 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE o długości 313,5m  
270 2021-02-23 Zgłoszenie zamiaru z projektem dla budowy instalacji gazu dla lokali mieszkalnych  
275 2021-02-23 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy i przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
251 2021-02-22 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy z projektem wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
239 2021-02-19 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem- przebudowa wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym wielorodz.  
250 2021-02-19 Zgłoszenie przebudowy bud. mieszkalnego  
226 2021-02-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - przebudowa i rozbudowa wewn. instalacji gaz. w lokalu mieszkalnym  
227 2021-02-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem wewn. instalacji gazowych w budynku mieszkanym wielorodzinnym  
228 2021-02-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem instalacji gaz. - rozbudowa w lokalu mieszkalnym  
233 2021-02-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem- rozbudowa wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym jednorodz.  
240 2021-02-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem- budowa wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym wielorodz.  
220 2021-02-17 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla lokalu mieszkalnego gaz wewnętrzny  
225 2021-02-17 Zgłoszenie zamiaru budowy oraz wykonanie robót budowlanych polegająpcych na rozbiórce magazynu, zbiornika bezodpływowego oraz usunięcie kabla elektrycznego  
199 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia  
201 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 17  
202 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7.  
204 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym.  
206 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego polegająca na wykonaniu otworów okiennych.  
208 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
209 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - Gnieźnieńska sieć cieplna 2xDN200 etap II  
243 2021-02-16 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budowa wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
189 2021-02-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociągowej  
194 2021-02-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla wewnęt. inst. gazowej  
186 2021-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla wewnętrznej inst. gazowej  
187 2021-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla instalacji gazowej  
193 2021-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla wewnęt. inst. gazowej  
171 2021-02-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla budowy wewnetrznej instalacji gazowej  
173 2021-02-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla budowy wewnetrznej instalacji gazowej  
175 2021-02-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla budowy wewnetrznej instalacji gazowej  
177 2021-02-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla przebudowy i budowy wewnętrzenj instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr16  
190 2021-02-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla wewnęt. inst. gazowej  
167 2021-02-10 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budowa instalacji gazowej wewn. w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
168 2021-02-10 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budowa instalacji gazowej wewn. w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
160 2021-02-09 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem instalacji gazowych wewnętrznych w bud. mieszkalnym jednorodzinnej  
155 2021-02-08 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem instalacji gazowej wewn. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem usługowym  
156 2021-02-08 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem instalacji gazowych wewn. - rozbudowa w lokalu mieszkalnym  
159 2021-02-08 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia  
149 2021-02-05 Zgłoszenie zamiaru budowy dla przebudowy instalacji gaozwej w budynku wielorodzinnym mieszkalnym  
152 2021-02-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla wewnętrznej inst. gaz  
136 2021-02-04 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
130 2021-02-03 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla gazociągu niskiego ciśneinia PE 100 SDR 17,6 DN 90 NIE
131 2021-02-03 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla gazociągu średniego ciśneinia PE 100 SDR 17,6 DN 90 NIE
132 2021-02-03 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
135 2021-02-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
122 2021-02-02 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy instlacji gazowej w budynku wielorodzinnym mieszkalnym  
123 2021-02-02 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy instlacji gazowej w budynku wielorodzinnym mieszkalnym  
124 2021-02-02 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy instlacji gazowej w budynku wielorodzinnym mieszkalnym  
125 2021-02-02 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy instlacji gazowej w budynku wielorodzinnym mieszkalnym  
109 2021-01-29 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla budowy sieci cieplnej NIE
114 2021-01-29 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla budowy wewnętrznej instalacji gazu NIE
103 2021-01-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym polegającej na zamontowaniu kotła gazowego c.o. kondensacyjnego i podłączeniu istniejącej kuchenki gazowej 4 palnikowej NIE
105 2021-01-27 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
97 2021-01-27 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym NIE
98 2021-01-27 Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza energetycznego wraz z stacją trafo kontenerową z projektem TAK
99 2021-01-27 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
77 2021-01-26 Zgłoszenie zamiaru budowy nowej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym NIE
90 2021-01-26 Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót dla budowy budynku mieszkalnego do 35m2  
80 2021-01-25 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci gazowych - budowa sieci gaz. średniego ciśnienia  
75 2021-01-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
78 2021-01-22 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
81 2021-01-22 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci wodociągowych - przebudowa sieci wraz z przyłączem wody do budynku usługowo-handlowego NIE
65 2021-01-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku wielorodzinnym NIE
68 2021-01-21 Zgloszenie zamiaru przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej  
70 2021-01-21 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
71 2021-01-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
72 2021-01-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym TAK
60 2021-01-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym] NIE
63 2021-01-20 Zgłoszenie zamiaru budowy nowej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
51 2021-01-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym nr.2 i 3  
52 2021-01-19 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku jednorodzinnym NIE
36 2021-01-15 Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego z rur żeliwnych, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej  
26 2021-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy wewętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
28 2021-01-14 Zgłoszenie zamairu budowy z projektem dot. budowy instalacji gazowej wewnętrznej NIE
27 2021-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
32 2021-01-13 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie gospodarcze TAK
16 2021-01-11 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z projektem  
20 2021-01-08 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej dla potrzeb kotła grzewczego w związku z przebudową kotłowni NIE
7 2021-01-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci, wykonanie kanalizacji kablowej dla tymczasowego zasilania terenu badań archeologicznych NIE
8 2021-01-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej 2XDN300 NIE
2 2021-01-04 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
3 2021-01-04 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1693 2020-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia NIE
1698 2020-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1684 2020-12-30 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1685 2020-12-30 Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy domu jednorodzinnego w zakresie zabudowy loggi NIE
1686 2020-12-30 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1692 2020-12-30 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1678 2020-12-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnych z projektem NIE
1674 2020-12-28 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
1635 2020-12-17 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK
1629 2020-12-16 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1599 2020-12-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem bud. wewn. instalacji gazowej w lokalu usługowym TAK
1578 2020-12-07 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1570 2020-12-04 Zgłoszenie zamiaru powiększenia okna na ścianie domu TAK
1572 2020-12-04 Zgłoszenie zamiaru remontu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym TAK
1487 2020-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z projektem budowlanym TAK
1453 2020-11-17 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm TAK