Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1473 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy dla przebudowy sieci gazowej  
1458 2021-07-22 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1459 2021-07-22 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu  
1447 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1449 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1450 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1456 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1422 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczo-magazynowym  
1423 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1424 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1425 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5A  
1426 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 27  
1427 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11  
1429 2021-07-20 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1430 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru ułożenia wewnętrznych linii kablowych ziemnych oraz posadowienia prefabrykowanej stacjitransformatorowej  
1433 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1434 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wraz z przebudową wew. instalacji gazowej w lokalu  
1442 2021-07-20 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1444 2021-07-20 Zgłoszenie wew. instal. gazu - UA-VII.6740.856.2021  
1448 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru wymiany pieca węglowego na gazowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1406 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1408 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1417 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej  
1338 2021-07-16 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednrodzoinnego wolnostojacego  
1397 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  
1398 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1399 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym  
1400 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru likwidacji pieca C.O. na paliwo stałe, likwidacji pieca kąpielowego, montaż nowego pieca kondensacyjnego z zasobnikiem ciepłej wody  
1402 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym dwulokalowym  
1407 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej  
1384 2021-07-15 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji wewnętrznej gazu  
1386 2021-07-15 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
1391 2021-07-15 Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych w budynku mieszklanym jednorodzinnym - zabudowa balkonu TAK
1392 2021-07-15 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wraz z częścią wymienną wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1395 2021-07-15 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1372 2021-07-14 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1  
1373 2021-07-14 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 12  
1378 2021-07-14 Zgłoszenie wymiany kotła gazowego.  
1379 2021-07-14 Zgłoszenie zamiarubudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, tłocznią ścieków i r.tłoczonym wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem z włączeniem do kanalizacji sanitarnej  
1380 2021-07-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej  
1381 2021-07-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym  
1382 2021-07-14 Zgłoszenie budowy wewnętzrnej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2  
1358 2021-07-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowejw lokalach mieszkalnych nr 1,3,4  
1366 2021-07-13 Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojekności 2700m3 oraz wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnum jednorodzinnym.  
1375 2021-07-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej i co.  
1376 2021-07-13 Zgłoszenie likwidacji węzła grupowego w 4309 przy ul. Galla 9ABC-11ABC, budowa osiedlowej wysokoparametrowej sieci cieplnej w ramach efektywnej dystrybucji ciepła-etap I.  
1377 2021-07-13 Zgłoszenie budowy telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji Posir - Szkoła Aspirantów PSP  
1413 2021-07-13 Zgłoszenie budowy gazociagu średniego ciśnienia  
1352 2021-07-12 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - przebudowa wew. inst. gazowej  
1353 2021-07-12 Zgłoszenie wymiany ogrzewania budynku mieszkalnego poprzez likwidację piecy koksowych i instalację kotłowni z dwoma piecami gazowymi  
1354 2021-07-12 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5.  
1355 2021-07-12 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - budowa sieci wodociągowej  
1356 2021-07-12 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej  
1360 2021-07-12 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej.  
1362 2021-07-12 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - budowa instalacji gazowej dla bud. jednorodzinnego  
1363 2021-07-12 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - modernizacja instniejącej instalacji gazowej  
1364 2021-07-12 Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w terenie nieutwarczonym wraz z przywróceniem powierzchni do stanu pierwotnego.  
1365 2021-07-12 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1343 2021-07-09 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - budowa przyłącza SN-15 kV  
1346 2021-07-09 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej  
1347 2021-07-09 Zgłoszenie budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej .  
1350 2021-07-09 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn  
1270 2021-07-08 Pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
1335 2021-07-08 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1337 2021-07-08 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1338 2021-07-08 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniu w celu podłączenia pieca gazowego  
1339 2021-07-08 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej-przedłużenie istniejącej sieci  
1327 2021-07-07 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1316 2021-07-06 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w loklu mieszkalnym nr 5  
1328 2021-07-06 Zgłoszenie zamiaru remontu elewacji restauracji polegający na wymianie okładziny elewacyjnej oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1330 2021-07-06 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1302 2021-07-05 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła opalanego gazem  
1303 2021-07-05 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 8  
1306 2021-07-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9  
1307 2021-07-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1313 2021-07-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1314 2021-07-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej  
1290 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru budowy linii elektroenergetycznej-likwidacja kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną-skablowanie  
1292 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru budowe elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi  
1299 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru budowe elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi  
1300 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1301 2021-07-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1291 2021-07-01 Zgłoszenie zamiaru budowy oraz rozbiórki sieci ciepłowniczej  
1261 2021-06-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
1263 2021-06-29 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą + tymczasowy zbiornik bezodpływowy  
1266 2021-06-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej  
1276 2021-06-29 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1282 2021-06-29 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 NIE
1170 2021-06-28 Pozwolenie na przebudowe przegrody zewnętrznego budynku usługowego NIE
1247 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru budowy dla iwnestycji polegającej na budowie wew. instalacji gazowej NIE
1249 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru budowy dla przebudowy wew. inst. gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
1250 2021-06-28 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TAK
1251 2021-06-28 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1254 2021-06-28 Zgłoszenie wykonania rozbudowy wewn. instalacji gazu w bud. jednorodzinnym w zabudowie szeregowej NIE
1257 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy i przebudowy wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1258 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru budowy dla zmiany kotła CO NIE
1259 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wew. instalacji gazowej w budynku niemieszkalnym jednoordzinnym NIE
1260 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegajacej na budowie siecie wodociągowej  
1281 2021-06-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
1228 2021-06-25 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym