Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
85 2022-01-18 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV  
75 2022-01-17 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
80 2022-01-17 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
59 2022-01-14 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej  
63 2022-01-14 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
66 2022-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5  
67 2022-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5  
68 2022-01-14 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
56 2022-01-13 Zgłoszenie zamiaru montażu pieca gazowego kondensacyjnego  
61 2022-01-13 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transportowej SN/nN  
62 2022-01-13 Zgłoszenie budowy elektroenergatycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV  
45 2022-01-12 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
46 2022-01-12 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
40 2022-01-11 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
44 2022-01-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego gazomierza zlokalizowanego w lokalu do kotła gazowego  
31 2022-01-10 Zgłoszenie wykonania robót na instalacji gazowej  
36 2022-01-10 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 15  
43 2022-01-10 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu  
42 2022-01-09 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
18 2022-01-07 Zgłoszenie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej  
19 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
20 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
21 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
22 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
23 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
25 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
26 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
27 2022-01-07 Zgłoszenie zamiaru budwy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
34 2022-01-07 Zgłoszenie przebudowy dachu budynku jednorodzinnego  
15 2022-01-05 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 12  
10 2022-01-04 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetlenia parkowego w parku Głuszyna - boisko, plac zabaw oraz dojście do zatoczki przystankowej  
3 2022-01-04 Pozowlenie na budowę wykonania instalacji centralnego ogrzewania gazowego  
4 2022-01-04 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego gazomierza zalokalizowanego w lokalu do kotła gazowego kondensacyjnego  
7 2022-01-04 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego gazomierza zalokalizowanego w lokalu do kotła gazowego kondensacyjnego i kuchenki gazowej.  
6 2022-01-03 Zagłoszenie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
2239 2021-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączami  
2612 2021-12-31 Zgłoszenie budowy sieci gazowej  
2614 2021-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączami  
2615 2021-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączem  
2616 2021-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
2617 2021-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączami  
2605 2021-12-30 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej  
2608 2021-12-30 Zgłoszenie zamiarubudowy sieci elektroenergetycznej  
2609 2021-12-30 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnym  
2595 2021-12-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy  
2596 2021-12-29 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2598 2021-12-29 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym  
2600 2021-12-29 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym  
2603 2021-12-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej insatalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym - podłączenie kotła gazowego  
2586 2021-12-27 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2587 2021-12-27 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Poznaniu  
2590 2021-12-27 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowniczej n/c st dn 100 wraz z budową nowego odcinka siec  
2584 2021-12-23 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
2591 2021-12-23 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
2165 2021-12-22 Pozwolenie na budowę budynku magazynowego na cele ekspozycyjne NIE
2168 2021-12-22 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej NIE
2172 2021-12-22 Pozwolenie na rozbiórkę budynku dawnej maszynowni w kompleksie młyna NIE
2569 2021-12-22 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednodzinnym  
2574 2021-12-22 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym  
2579 2021-12-22 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków 3,4,5,6  
2580 2021-12-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2581 2021-12-22 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłącza wodociągowego NIE
2563 2021-12-21 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2572 2021-12-21 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
2575 2021-12-21 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla warsztatu samochodowego  
2553 2021-12-20 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2557 2021-12-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowo-handlowym  
2560 2021-12-20 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE DN 180  
2562 2021-12-20 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego  
2152 2021-12-17 Pozwolenie na budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
2542 2021-12-17 Zgłoszenie zamiaru budowy nowego budynku jednorodzinnego  
2544 2021-12-17 Zgłoszenie zamiaru wymiany przewodów instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym od kurka głównego do istniejących przyborów wraz z wynisieniem części gazomierzy na klatkę schodową NIE
2550 2021-12-17 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Małachowskiego, Tomickiego, Łaskarza, Konarskiego, Św. Michała w Poznaniu w ramach efektywnej dystrybucji ciepła oraz przykanalika do wpustu ulicznego dla działek wg załącznika  
2551 2021-12-17 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej w rejonie ulicy Małachowskiego w ramach efektywnej dystrybucji ciepła  
2564 2021-12-17 zgłoszenie wykonania robót - do sprawy UA-VIII.6743.2206.2021  
2535 2021-12-16 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
2538 2021-12-16 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej  
2539 2021-12-16 Zgłoszenie zamiaru budowy nowego budynku  
2540 2021-12-16 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
2521 2021-12-14 Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu TAK
2528 2021-12-14 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
2516 2021-12-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2508 2021-12-10 Zgłoszenie budowy nowej sieci koanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych, jednorodzinn., wolnostojącycj  
2510 2021-12-10 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla podłączenia kotła gazowego C.O NIE
2511 2021-12-10 Zgłoszenie zamiaru montażu licznika gazowego i przyłączenie do istniejącej instalacji gazowej na klatce schodowej (w miejsce starego zdemontowanego licznika), wykonanie instalacji od licznika do lokalu nr 3  
2493 2021-12-09 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym jednorodzinnym NIE
2499 2021-12-09 Zgłoszenie przebudowy dachu i poddasza budynku mieszkalnego jednorodz. wolnostojącego TAK
2500 2021-12-09 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wykonywana metodą wykopową oraz bezwykopową  
2504 2021-12-09 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
2507 2021-12-09 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
2474 2021-12-08 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV z przyłączami  
2475 2021-12-08 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
2480 2021-12-08 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
2492 2021-12-08 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV z szafą kablową i przyłączami NIE
2498 2021-12-08 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych bud. wielorodzinnym NIE
2501 2021-12-08 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej DN150 metodą wykopu otwartego  
2502 2021-12-08 Zgłoszenie zamiaru wykonania sieci kablowej nn 0,4kV z szafą kablową i przyłączami NIE
2462 2021-12-07 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku wielorodzinnym. Podłączenie kotła gazowego TAK
2467 2021-12-07 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej NIE
2469 2021-12-07 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE