Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1137 2020-09-14 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV  
1141 2020-09-11 zgłoszenie zamiru budowy z projektem budowlanym- sieć gazowa n/c dn 125PE100 RC SDR 17,6L=61,0m  
1108 2020-09-08 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej  
1109 2020-09-08 Złożenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  
1089 2020-09-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej  
1093 2020-09-03 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - sieć kanalizacyjna  
1069 2020-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym polegające na budowie sieci cieplnej rozdzielczej wzdłuż ulicy Wieruszowskiej  
1064 2020-08-28 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociagowej o długości 38m  
1067 2020-08-28 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
1047 2020-08-26 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem  
1019 2020-08-24 Zgłoszenie budowy lub przebudowy mieszkalnego jednorodzinnego  
1028 2020-08-24 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ŚR/C DN63PE. NIE
1008 2020-08-21 Zgłoszenie zamiaru budowy w projektem budowlanym dla budowy sieci energetycznej kablowej oraz szafy kablowej  
1009 2020-08-21 Zgłoszenie zamiaru budowy z proejktem budowlanym dla budowy sieci elektroenergetycznej i budowie linii kablowej oraz szafy kablowej  
1016 2020-08-21 Zgłoszenie zmiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci elektroenergetycznych obejmujacych napięcie znamoniowe nie wyższe niż 1kV  
1026 2020-08-21 Zgłoszenie zmiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur o długości 99,5m  
1032 2020-08-21 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym, budowa sieci wodociągowej  
1004 2020-08-20 Zgłoszenie budowy lub przebudowy mieszklanego jednorodzinnego NIE
976 2020-08-17 Zgłoszenie zamiaru budowy dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej w Poznaniu -budowa oświetlenia drogowego  
960 2020-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci elektroenergetycznych obejmujacych napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV- posadownie dwóch słupów trakcyjno-oświetleniowych oraz zmiany kotwienia sieci trakcyjnej TAK
971 2020-08-13 Zgłoszenie budowy inwestycji polegającej na budowie mieszkalnego jednorodzinnego budynku z instalacją gazową  
941 2020-08-11 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci cieplnej do budynków mieszkalnych  
942 2020-08-11 Zgłoszenie z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
978 2020-08-11 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacją gazu i zbiornika szczelnego na śćieki NIE
933 2020-08-10 Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych polegajacych na budowie przyłacza kablowego SN 15kV do złącza ZKSN NIE
938 2020-08-10 Zgłoszenie zamairu budiwy z projektem budowlanym dla budowy sieci gazowej ś/c dn 63 PN 100 SDR 11 l  
923 2020-08-07 Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych polegających na osadzenie nadproża drzwiowego, otworu drzwiowego, futryny wraz ze schodami TAK
910 2020-08-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - sieć gazowa NIE
915 2020-08-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - sieć gazowa NIE
887 2020-07-30 Zgłoszenie zamairu budowy z proejktem budowlanym polegającej na budowie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych TAK
895 2020-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy siecie wodociągowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, planowanych do wykonania przy ul. Wagrowskiej w Poznaniu. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, ułożenie wodociągu i przyłączy, wyposażenie sieci w hydranty i armaturę oraz wykoannie zasypki wraz z zagęszczeniem NIE
891 2020-07-29 Zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym dla inwestycji polegajacej na budowie sieci cieplnej przeizolowanej w Poznaniu NIE
876 2020-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla inwestycji polegajacej na budowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynkó mieszkalnych, wielorodzinnych na osiedlu Jana III Sobieskiego - efektywna dystrybucja ciepła NIE
877 2020-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla inwestycji polegajacej na budowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynkó mieszkalnych, wielorodzinnych na osiedlu Jana III Sobieskiego - efektywna dystrybucja ciepła NIE
885 2020-07-28 Zgłoszenie zarmiaru budowy dla inwestycji polegającej na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem  
860 2020-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c NIE
856 2020-07-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budow tymczasowego zbiornika bezodpływowego NIE
1797 2020-07-23 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego NIE
848 2020-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami NIE
849 2020-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
850 2020-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złącza kablowego NIE
832 2020-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych NIE
835 2020-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy linii napowietrznej oświetleniowej , budowa czterech słupów oświetlenia drogowego TAK
836 2020-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
827 2020-07-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej  
829 2020-07-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej TAK
819 2020-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem NIE
808 2020-07-17 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla buodwy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przyłączami NIE
817 2020-07-17 zgłoszenie budowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o schody i klatkę schodową NIE
802 2020-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
775 2020-07-13 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
780 2020-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci cieplnej w ramach zadania efektywna dystrybucja ciepła etap I - przebudowa sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami NIE
766 2020-07-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy 2 szt. przyłączy wody, budowa 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa 2 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej NIE
769 2020-07-10 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowalnym dla inwestycji polegajaćej na budowie sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramachj przebudowy kanałowej sieci cieplnej NIE
755 2020-07-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednokondygnacyjnego wolnostojącego z instalacją gazową NIE
738 2020-07-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych wolnostojących jednorodzinnych NIE
727 2020-07-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza kanalizacji deszczowej  
697 2020-06-29 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego dla budowy nowego budynku NIE
695 2020-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
678 2020-06-25 zgłoszenie osiedlowej sieci zimnej wody, sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków wielorodzinnych NIE
651 2020-06-22 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV. NIE
645 2020-06-19 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej NIE
641 2020-06-18 Zgłoszenie zamiaru budowy kanału technologicznego. NIE
630 2020-06-17 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego TAK
627 2020-06-16 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
621 2020-06-15 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegajacej na budowie nowego budynku TAK
598 2020-06-09 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegającej na budowie przeizolowanej sieci cieplnej NIE
574 2020-06-04 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego w zabudowie wolno stojącej wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
558 2020-06-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej na os.Powstań Narodowych NIE
559 2020-06-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej będącej przebudową istniejącej sieci kanałowej NIE
556 2020-05-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej w ulicy Brokułowej/Dyniowej NIE
544 2020-05-27 zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci zimnej wody, osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D,E NIE
528 2020-05-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej TAK
506 2020-05-15 zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
507 2020-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do dwóch budynków TAK
483 2020-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegajacej na budowie nowego budynku NIE
478 2020-05-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c NIE
469 2020-05-04 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i przyłączy PE 180x16,4-91,2m, PE 80-3,1 m  
461 2020-04-29 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym polegajacej na likwidacji węzła grupowego W8512 NIE
463 2020-04-29 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
448 2020-04-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją TAK
437 2020-04-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c NIE
445 2020-04-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
424 2020-04-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz 3 szt. szaf kablowych TAK
412 2020-04-17 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
418 2020-04-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn wraz z przyłączem energetycznym nn NIE
421 2020-04-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowej ś/c NIE
416 2020-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem energetycznym niskiego napięcia z projektem budowlanym TAK
407 2020-04-10 pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV - 3 szt. NIE
390 2020-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
401 2020-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
405 2020-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy ul. Ługańskiej w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbiórką istniejących sieci i budową nowych odcinków sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej NIE
370 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej od punktu Z5/17X do węzłów cieplnych w237,w238,w239,w3734,w241,w/242 w ramach likwidacji istniejącej sieci kanałowejów NIE
371 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy do budynków przy ul.Łozowej 90-94,Łozowej 96-102/Azaliowej 3-7 w ramach likwidacji węzła cieplnego w 295 przy ul.28 Czerwca 1956r. NIE
373 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złącza kablowego, budowa nowych obiektów TAK
363 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na osiedlu Piastowskim w rejonie budynków 102-113 NIE
364 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na osiedlu Piastowskim w rejonie budynków 40-53 NIE
365 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na os.Piastowskim w rejonie budynków 82-100 NIE
361 2020-03-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV NIE
344 2020-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami NIE