Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
800 2021-05-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
803 2021-05-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
811 2021-05-05 Zgłoszenie zamiaru zmiany ogrzewania na ogrzewanie gazowe, wewnętrzna instalacja gazowa, kocioł gazowy  
784 2021-05-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym-zainstalowanie ogrzewania na paliwo gazowe  
757 2021-04-30 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
749 2021-04-29 Zgłoszenie zamairu budowy dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej  
763 2021-04-29 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
737 2021-04-28 Zgłoszenie budowy dla rozbudowy wew. inst. gazowej  
738 2021-04-28 Zgłoszenie budowy dla rozbudowy wew. inst. gazowej  
739 2021-04-28 Zgłoszenie budowy dla rozbudowy wew. inst. gazowej  
740 2021-04-28 Zgłoszenie budowy dla rozbudowy wew. inst. gazowej  
746 2021-04-28 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy wew. instaalcji gazowej  
750 2021-04-28 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
754 2021-04-28 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - wymiana wewn. instalacji gazowych  
730 2021-04-27 Zgłoszenie budowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jendorodzinnego  
736 2021-04-27 Zgłoszenie zamiaru budowy przyłacza przeizolowanej sieci ceplnej z przyłączami  
742 2021-04-27 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
744 2021-04-27 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku  
713 2021-04-26 Zgłoszenie rozbudowy wew. instalacji gaozwej  
715 2021-04-26 Zgłoszenie budowy dla budowy i rozbiórki sieci ciepłowniczej  
718 2021-04-26 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączem  
720 2021-04-26 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej  
706 2021-04-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wew. instalacji gazowej  
696 2021-04-22 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
699 2021-04-22 Zgłoszenie zamiaru budowy dla prac polegających na renowacji stropu nad piwnicą która pełni funkcję przejścia do tylnej oficyny TAK
701 2021-04-22 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
702 2021-04-22 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci gazowej średniego ciśnienia  
692 2021-04-21 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy nowej wew. inst. gazowej  
693 2021-04-21 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy nowej wew. inst. gazowej  
694 2021-04-21 Zgłoszenie budowy dla wewn. inst. gazowej  
697 2021-04-21 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wewnętrzenj instalacji gazowej  
670 2021-04-20 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
671 2021-04-20 Zgłoszenie zamiaru budowy zewnętrznej sieci wodociągowej  
675 2021-04-20 Zgłoszenie zmairu budowy dla rozbudowy i przebudowy wew. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
676 2021-04-20 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót dla rozbudowy instalcji gazowej od istniejącej instalacji do odbiornika  
684 2021-04-20 Zgłoszenie wymiany kotła c.o. niskiej emisji na kocioł gazowy w budynku mieszkal. jednorodz.  
685 2021-04-20 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gaz. dla budynku mieszkalnego jednorodz.  
686 2021-04-20 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkaln. jednorodz.  
654 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instaalcji gazowej w bud. mieszkalnym  
655 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
659 2021-04-19 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego bud. wielorodzin  
661 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy wew. instalacji gazowej  
662 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla remontu i przebudowy pomieszczeń części budynku  
663 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla budowy wew. inst. gazowej  
664 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. instalacji gazowej  
665 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. inst. gazowej w lokalu mieszkalnym  
666 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. instalacji gazowej  
667 2021-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5  
638 2021-04-16 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym  
639 2021-04-16 Zgłoszenie budowy sieci i przyłączy kananlizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej  
647 2021-04-16 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej z podłączeniem kotła C.O.  
658 2021-04-16 Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu wraz z przyłączem gazu i zespołem gazowym na przyłączu  
623 2021-04-15 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót dla wew. inst. gazowej w lokalu mieszkalnym  
624 2021-04-15 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót dla wew. inst. gazowej w lokalu mieszkalnym  
626 2021-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla sieci gazowej średniego ciśnienia NIE
628 2021-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy wew. inst. gazowej  
630 2021-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla wew. inst. gazowej  
636 2021-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym NIE
637 2021-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym NIE
640 2021-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
644 2021-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
645 2021-04-15 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
612 2021-04-14 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. inst. gazowej  
601 2021-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci energetycznej oraz złaczy kablowych  
603 2021-04-13 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
604 2021-04-13 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
608 2021-04-13 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazu w budynkach mieszkalnych i gospodarczych  
609 2021-04-13 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla budowy wewnętrznej inst. gazowej w lokalu mieszkalnym  
613 2021-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. inst. gaz. NIE
618 2021-04-13 Zgłoszenie osiedlowej sieci cieplnej 2xDN250/200mm NIE
619 2021-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy dla przebudowy wew. inst. gaz. NIE
620 2021-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. inst. gaz. w lokalu mieszkalnym nr6 NIE
621 2021-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy dla przebudowy wew. inst. gaz. NIE
582 2021-04-12 Zgłoszenie zmiaru budowy dla inst. budowy wew. instalacji w lokalu NIE
596 2021-04-12 Zgłoszenie zmiany sposobu ogrzewania z elektrycznego na gazowe  
597 2021-04-12 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym jednorodz. NIE
599 2021-04-12 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej  
606 2021-04-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63  
748 2021-04-12 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej NIE
581 2021-04-09 Zgłoszenie zmiaru budowy dla inst. budowy wew. instalacji w lokalu  
583 2021-04-09 Zgłoszenie zmiaru budowy dla inst. rozbudowy i przedudowy wew. instalacji w lokalu NIE
584 2021-04-09 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego NIE
585 2021-04-09 Zgłoszenie zmiaru budowy dla inst. budowy wew. instalacji w budynku  
587 2021-04-09 Zgłoszenie zmiaru budowy dla inst. rozbudowy i przedudowy wew. instalacji w lokalu NIE
573 2021-04-08 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
577 2021-04-08 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
579 2021-04-08 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wewnętrznej instalacji gazowej  
586 2021-04-08 Zgłoszenie zmiaru budowy dla inst. budowy wew. instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
590 2021-04-08 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót dla rozbudowy wew. inst. gazowej NIE
565 2021-04-07 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodz.  
567 2021-04-07 Zgłoszenie zrozbudowy wewn. instalacji gaz. w budynku biurowo-usługowym z częścią magazynową NIE
569 2021-04-07 Zgłoszenie wymiany pieca węglowego na ogrzewanie gazowe, remont wewn. instalacji gazowej  
575 2021-04-07 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji wewnętrznej gazu  
557 2021-04-06 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
564 2021-04-06 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodz.  
570 2021-04-06 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gaz. zw. z podziałem lokalu na dwa mniejsze, montaż dwóch piecy, instalacji, gazomierza  
549 2021-04-02 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, przedłużenie instniejącej sieci  
554 2021-04-02 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gazowej dla pomieszczenia gospodarczego w bud. mieszkalnym wielorodzinnym  
561 2021-04-02 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
537 2021-04-01 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej inst. gazu w mieszkaniu NIE