Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
930 2022-05-13 Zgłoszenie wykonania instalacji gazowej od istniejącej skrzynki  
920 2022-05-12 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
921 2022-05-12 Zgłoszenie zamiaru wykonania okna połaciowego bez naruszenia konstrukcji dachu  
922 2022-05-12 Zgłoszenie zamiaru remontu balkonów  
900 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
901 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
902 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
903 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej u lokalu mieszkalnym  
904 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
906 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
907 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
909 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
910 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
912 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
913 2022-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  
918 2022-05-11 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, średnica 180MM, długość 56,3M  
893 2022-05-10 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
894 2022-05-10 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
916 2022-05-10 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV  
917 2022-05-10 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 KV  
884 2022-05-09 Zgłoszenie zamiaru wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
885 2022-05-09 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
874 2022-05-06 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2A  
875 2022-05-06 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2  
876 2022-05-06 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
879 2022-05-06 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
880 2022-05-06 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
881 2022-05-06 Zgłoszenie przebudowy elewacji frontowej i bocznej TAK
861 2022-05-05 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
851 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie wolnostojącej  
852 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
853 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
854 2022-05-04 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego, dwulokalowego  
855 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2  
856 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym  
867 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. Dymka w zakresie budowy chodnika do posesji nr 194 do istniejącej pieszojezdni na wysokości posesji nr 200 wraz z oświetleniem i kanałem technologicz.  
870 2022-05-04 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  
845 2022-05-02 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej  
847 2022-05-02 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia wraz z posadowieniem złączy kablowych  
837 2022-04-29 Zgłoszenie rozbudowy i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
826 2022-04-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
827 2022-04-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
828 2022-04-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
829 2022-04-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
835 2022-04-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej  
822 2022-04-27 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej wewnątrz budynku  
823 2022-04-27 Zgłoszenie budowy sieci wod.-kan. z przyłączami  
824 2022-04-27 Zgłoszenie budowy sieci wod.-kan. z przyłączami  
836 2022-04-27 Zgłoszenie budowy sieci gazowej  
817 2022-04-26 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
818 2022-04-26 Zgłoszenie budowy gazociągu  
804 2022-04-25 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
805 2022-04-25 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
806 2022-04-25 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
807 2022-04-25 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej  
809 2022-04-25 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
812 2022-04-25 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej od szafki w ogrodzeniu do pomieszczeń kotła gazowego, istalacja zewnętrzna  
797 2022-04-22 Zgłoszenie budowy instalacji i kuchni gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
798 2022-04-22 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
799 2022-04-22 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
800 2022-04-22 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem  
801 2022-04-22 Zgłoszenie zamiaru montażu licznika gazowego i przyłączenia do istniejącej instalacji gazowej na klatce schodowej (w miejscu starego licznika) oraz wykonania od licznika gazowego do lokalu NIE
803 2022-04-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
792 2022-04-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
784 2022-04-20 Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej NIE
787 2022-04-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu nr 4 NIE
788 2022-04-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
791 2022-04-20 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym NIE
774 2022-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wraz z unieczynnieniem fragmentów sieci telekomunikacyjnej celem usunięcia kolizji istniejącej kanalizacji kablowej w ramach zadania budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej  
778 2022-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci energetycznej niskiego napięcia oraz przyłącza energetycznego niskiego napięcia  
775 2022-04-18 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym wraz z odcinkiem zewn.  
764 2022-04-15 Zgłoszenie zamiaru zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
766 2022-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia NIE
767 2022-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi NIE
768 2022-04-15 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
769 2022-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
770 2022-04-15 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej n/c pe 100 rc sdr 17,6 dn 90mm oraz n/c pe 100 sdr 17,6 225mm  
771 2022-04-15 Zgłoszenie zamiaru przebudowy układu kotłów parowych i wewnętrznej instalacji gazowej  
745 2022-04-14 Wewnętrzna instalacja gazu NIE
747 2022-04-14 wewnętrzna instalacja gazu NIE
751 2022-04-14 Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza cieplnego do budynku w ramach budowy osiedlowej sieci cieplnej (efektywna dystrybucja ciepła etap I) NIE
754 2022-04-14 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
756 2022-04-14 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych  
765 2022-04-14 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
780 2022-04-14 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TAK
781 2022-04-14 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
782 2022-04-14 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
718 2022-04-13 Zgłoszenie budowy przyłącza gazu  
720 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
721 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
722 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
723 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
724 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
725 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
726 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
727 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
728 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
729 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
730 2022-04-13 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
732 2022-04-13 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową zaworów i wymianą kotłów NIE