Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
2146 2021-10-13 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
2147 2021-10-13 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2142 2021-10-12 Zgłoszenie wykonania sieci elektroenergetycznej kablowej z szafą kablową i przyłączami  
2143 2021-10-12 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodz.  
2144 2021-10-12 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej  
2150 2021-10-12 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej  
2151 2021-10-12 Zgłoszenie budowy wewn. instalacji gaz. w bucynku jednorodzinnym  
2136 2021-10-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 35  
2126 2021-10-08 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
2127 2021-10-08 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
2129 2021-10-08 Zgłoszenie przebudowy komory sieci cieplnej S2/18 polegająca na budowie 2 studni wentylacyjnych z przyłączami  
2114 2021-10-07 Zgłoszenie budowy sieci gazowej  
2115 2021-10-07 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
2116 2021-10-07 Zgłoszenie wykonania wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
2117 2021-10-07 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
2119 2021-10-07 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2120 2021-10-07 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1824 2021-10-06 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym  
2091 2021-10-06 Zgłoszenie wykonania instalacji gazowej  
2093 2021-10-06 Zgłoszenie budowy sieci gazowej  
2094 2021-10-06 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
2100 2021-10-06 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego gazomierza zlokalizowanego w lokalu do kotła gazowego kondensacyjnego i kuchenki gazowej  
2102 2021-10-06 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2103 2021-10-06 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym  
2104 2021-10-06 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym  
2109 2021-10-06 Zgłoszenie remontu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym  
2092 2021-10-05 Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym  
2083 2021-10-04 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr. 23  
2084 2021-10-04 Zgłoszenie zamiaru wykonania wewnętrznej instalacji gazowej  
2085 2021-10-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia  
2086 2021-10-04 Zgłoszenie zamiaru budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
2066 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2067 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2068 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2070 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE, metodą wykopową funkcja sieci - rozdzielca  
2072 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2075 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru budowy wenętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym  
2076 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku wielorodzinnym  
2079 2021-10-01 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym  
2087 2021-10-01 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2035 2021-09-30 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
2036 2021-09-30 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2037 2021-09-30 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2038 2021-09-30 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2039 2021-09-30 Zgłoszenie budowywewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym  
2040 2021-09-30 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkaniowym jednorodzinnym  
2045 2021-09-30 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2069 2021-09-30 Zgłoszenie Wydanie zaświadczenia o braku konieczności na zezwolenie na budowę/przebudowę instalacji gazowej  
2032 2021-09-29 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
2034 2021-09-29 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
2054 2021-09-29 Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 15 kV w linii Kiekrz: rozłącznik radiowy  
2055 2021-09-29 Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 15 kV w linii Kiekrz: rozłącznik radiowy  
2025 2021-09-28 Zgłoszenie zamiarurozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 10  
2030 2021-09-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2031 2021-09-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
2017 2021-09-27 Zgłoszenie zamiaru modernizacji instalacji CO przyłączenie budynku do sieci gazowej  
2021 2021-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu  
2023 2021-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
2013 2021-09-24 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
2014 2021-09-24 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy  
1997 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
1998 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
1999 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
2000 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
2001 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
2002 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
2003 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
2004 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
2005 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu  
2006 2021-09-23 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej tylko w obrębie lokalu wraz z wymianą kotła, zmianą jego lokalizacji, zmianą sposobu wykorzystania kanałów wentylacji i odprowadzenia spalin NIE
1988 2021-09-22 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
2008 2021-09-22 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzin.  
2010 2021-09-22 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  
1981 2021-09-21 Zgłoszenie zamiaru modernizacji instalacji gazowej NIE
1984 2021-09-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego  
1959 2021-09-20 Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji wewnętrznej gazowej wraz z przyłączem kotłów C.O. NIE
1962 2021-09-20 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1975 2021-09-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1976 2021-09-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1977 2021-09-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1978 2021-09-20 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1733 2021-09-17 Pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej, małogabarytowej stacji transformatorowej NIE
1737 2021-09-17 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1954 2021-09-17 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1956 2021-09-17 Zgłoszenie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  
1961 2021-09-17 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej NIE
1710 2021-09-16 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi (w tym wewnętrznej instalacji gazu) NIE
1936 2021-09-16 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1940 2021-09-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1945 2021-09-16 Zgłoszenie zamiarubudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem  
1946 2021-09-16 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej  
1947 2021-09-16 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
1949 2021-09-16 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami  
1925 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1927 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w 14 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej NIE
1928 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego i warsztatowego NIE
1929 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1930 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1931 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
1934 2021-09-15 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej, przylącza elektroenergetycznego kablowego, słupów linii napowietrznej