Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1573 2021-08-04 Zgłoszenie usunięcia kolizji słupa oświetleniowego z projektowanym zjazdem na ul. Roboczej  
1554 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 12  
1555 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 6  
1565 2021-08-03 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych dla wewnętrznej instalacji gazowej  
1566 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1567 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1570 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1572 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1435 2021-08-02 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji usług w parterze lub w kondygnacji podziemnej wraz z garażem podziemnym oraz parkingiem naziemnym  
1550 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1552 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej  
1553 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku warsztatowo-mieszkalnym  
1556 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1559 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1560 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1561 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1562 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budwoy dla przebudowy ulic w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej  
1563 2021-08-02 Zgłoszenie zamiaru budwoy dla przebudowy ulic w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia budowy kanału technologicznego  
1423 2021-07-30 Wydanie pozwolenia na budowę odcinka linii kablowej SN 15 kV  
1532 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1533 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego  
1534 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1535 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1536 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej  
1537 2021-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji deszczowej Dn 1000o dł L 44,05m  
1525 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej z szafą kablową i przyłączami  
1526 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1528 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1529 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej  
1541 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru przbudowy istniejącej inst. gazowej  
1542 2021-07-29 Zgłoszenie zamiaru przbudowy istniejącej inst. gazowej  
1543 2021-07-29 Zgłoszenie budowy dla przebudowy istniejącej inst. gazowej wew. zgodnie z projektem  
1502 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku wielorodzinnym  
1503 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  
1508 2021-07-28 Zgłoszenie budowy dla wew. instalacji gazowej  
1509 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wraz z rozbudową wew. instalacji gaozwej w budynku mieszkalnym  
1510 2021-07-28 Zgłoszenie budowy ist. wew. gazu dla bud. jednorodzinnego mieszkalnego wraz z połączeniem  
1519 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1520 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1523 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego mieszkalnego  
1564 2021-07-28 Zgłoszenie zamiaru budowy wew. instal. gazu w budynku mieszkalnym - UA-V.6740.959.2021  
1500 2021-07-27 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. instalacji gazowej  
1501 2021-07-27 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z istalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą  
1521 2021-07-27 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy instalacji wew. gazu w lokalu mieszkalnym  
1522 2021-07-27 Zgłoszenie budowy wew. instalacji gazowej, podłączenie kotła gazowego  
1483 2021-07-26 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1489 2021-07-26 wewnętrzna instalacja gazu  
1495 2021-07-26 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1496 2021-07-26 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1473 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej  
1474 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku o charakterze tymczasowym o funkcji usługowej  
1475 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3  
1476 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2  
1477 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7  
1478 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 13  
1479 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1480 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1481 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
1484 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych, w tym przebicie nowych otworów okiennych, termomodernizacja oraz przebudowa ganku i budowa tarasu naziemnego, w istniejącym budynku jednorodzinnym  
1485 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy dla wew. instalacji gazowej do budynku mieszkalnego  
1487 2021-07-23 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wew. instalacji gazowej  
1488 2021-07-23 Zgłoszenie zamiarubudowy sieci kablowej z szafką kablową zintegrowaną i złączami kablowo-pomiarowymi  
1458 2021-07-22 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1459 2021-07-22 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu TAK
1464 2021-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1467 2021-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej iinstalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu  
1470 2021-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej  
1471 2021-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej  
1472 2021-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej  
1447 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1449 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1450 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1454 2021-07-21 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1456 2021-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1421 2021-07-20 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej  
1422 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczo-magazynowym  
1423 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1424 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1425 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5A  
1426 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 27  
1427 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11  
1429 2021-07-20 Zgłoszenie zamiarubudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  
1430 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru ułożenia wewnętrznych linii kablowych ziemnych oraz posadowienia prefabrykowanej stacjitransformatorowej  
1433 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1434 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru budowy dla rozbudowy wraz z przebudową wew. instalacji gazowej w lokalu  
1442 2021-07-20 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1443 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej  
1444 2021-07-20 Zgłoszenie wew. instal. gazu - UA-VII.6740.856.2021  
1448 2021-07-20 Zgłoszenie zamiaru wymiany pieca węglowego na gazowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1406 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1408 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1412 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1417 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej  
1441 2021-07-19 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji gazowej w lokalu gastronomicznym w budynku biurowym  
1338 2021-07-16 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednrodzoinnego wolnostojacego  
1397 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  
1398 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1399 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym  
1400 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru likwidacji pieca C.O. na paliwo stałe, likwidacji pieca kąpielowego, montaż nowego pieca kondensacyjnego z zasobnikiem ciepłej wody  
1402 2021-07-16 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym dwulokalowym