Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
697 2020-06-29 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego dla budowy nowego budynku  
695 2020-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
678 2020-06-25 zgłoszenie osiedlowej sieci zimnej wody, sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków wielorodzinnych  
651 2020-06-22 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV.  
645 2020-06-19 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  
641 2020-06-18 Zgłoszenie zamiaru budowy kanału technologicznego.  
630 2020-06-17 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego  
627 2020-06-16 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej  
621 2020-06-15 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegajacej na budowie nowego budynku  
598 2020-06-09 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegającej na budowie przeizolowanej sieci cieplnej  
574 2020-06-04 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego w zabudowie wolno stojącej wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
558 2020-06-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej na os.Powstań Narodowych NIE
559 2020-06-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej będącej przebudową istniejącej sieci kanałowej NIE
556 2020-05-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej w ulicy Brokułowej/Dyniowej NIE
544 2020-05-27 zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci zimnej wody, osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D,E  
528 2020-05-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej  
506 2020-05-15 zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
507 2020-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do dwóch budynków TAK
483 2020-05-11 Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegajacej na budowie nowego budynku NIE
478 2020-05-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c NIE
469 2020-05-04 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i przyłączy PE 180x16,4-91,2m, PE 80-3,1 m  
461 2020-04-29 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym polegajacej na likwidacji węzła grupowego W8512 NIE
463 2020-04-29 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
448 2020-04-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją TAK
437 2020-04-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c NIE
445 2020-04-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
424 2020-04-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz 3 szt. szaf kablowych TAK
412 2020-04-17 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
418 2020-04-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn wraz z przyłączem energetycznym nn NIE
421 2020-04-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowej ś/c NIE
416 2020-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem energetycznym niskiego napięcia z projektem budowlanym TAK
407 2020-04-10 pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV - 3 szt. NIE
390 2020-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
401 2020-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
405 2020-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy ul. Ługańskiej w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbiórką istniejących sieci i budową nowych odcinków sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej NIE
370 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej od punktu Z5/17X do węzłów cieplnych w237,w238,w239,w3734,w241,w/242 w ramach likwidacji istniejącej sieci kanałowejów NIE
371 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy do budynków przy ul.Łozowej 90-94,Łozowej 96-102/Azaliowej 3-7 w ramach likwidacji węzła cieplnego w 295 przy ul.28 Czerwca 1956r. NIE
373 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złącza kablowego, budowa nowych obiektów TAK
363 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na osiedlu Piastowskim w rejonie budynków 102-113 NIE
364 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na osiedlu Piastowskim w rejonie budynków 40-53 NIE
365 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na os.Piastowskim w rejonie budynków 82-100 NIE
361 2020-03-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV NIE
344 2020-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami NIE
332 2020-03-24 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć kanalizacji sanitarnej NIE
338 2020-03-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach likwidacji węzła grupowego W4439 - efektywna dystrybucja ciepła NIE
331 2020-03-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej NIE
327 2020-03-20 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej oraz przyłącza do budynku - etap I NIE
329 2020-03-20 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z projektem budowlanym NIE
294 2020-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym grawitacyjnej sieci kanalizacj ideszczowej NIE
296 2020-03-13 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
297 2020-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budosy sieci wodociągowej z przyłączem i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną NIE
301 2020-03-13 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć gazowa niskiego ciśnienia NIE
304 2020-03-13 Zgłoszenie zamiaru budowy telekomunikacyjnej linii kablowej układanej doziemnie NIE
287 2020-03-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
284 2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i rozbudowy budynku z projektem budowlanym NIE
285 2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej TAK
286 2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej z projektem budowlanym NIE
272 2020-03-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej NIE
254 2020-03-06 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
260 2020-03-06 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnych z projektem budowlanym na terenie parku im.A.Wodziczki. NIE
249 2020-03-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci i przyłączy wodociągowych z projektem budowlanym TAK
241 2020-03-03 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego TAK
244 2020-03-03 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z projektem budowlanym  
231 2020-03-02 Zgłsozenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- elektroenergetyczna sieć kablowa NIE
213 2020-02-27 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z projektem budowlanym NIE
203 2020-02-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy odcinka linii kablowej nn 0,4kV wraz z budową oświetlenia drogowego NIE
176 2020-02-20 zgłoszenie przebudowy sieci gazowej ś/c NIE
163 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z trzema przyłączami wodociągowymi, sieci kanalizacji sanitarnej TAK
164 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem TAK
165 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem NIE
166 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej TAK
169 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
172 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sanitarnej ciśnieniowej w celu usunięcia kolizji planowanego budynku z przebiegającym przez teren uzbrojeniem wod-kan oraz przebudowa kabla energetycznego, budowa przyłącza wodociągowego NIE
154 2020-02-14 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
147 2020-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
148 2020-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej TAK
138 2020-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci wodociągowej NIE
139 2020-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa osiedlowej sieci cieplnej  
130 2020-02-11 zgłoszenie zamiaru budowy wolnostojącego, parterowego garażu TAK
133 2020-02-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej średniego ciśnienia NIE
125 2020-02-07 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji saniternej z projektem budowlanym NIE
121 2020-02-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej o naięciu znamionowym do 1kV oświetlenia iluminacyjnego obiektu sakralnego kościoła pw.NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu TAK
112 2020-02-04 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- osiedlowa sieć cieplna wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci cieplnej NIE
155 2020-02-03 zgłoszenie rozbudowy budynku NIE
100 2020-01-30 Zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji kablowej wraz z posadowieniem studni oraz montażem słupów dla kamer monitoringu wizyjnego Plaża Rusałka NIE
200 2020-01-29 pozwolenie na budowę gazociągu dn 63 PE ś/c NIE
77 2020-01-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
83 2020-01-27 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem energetycznym niskiego napięcia  
64 2020-01-23 Zgłsozenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- enektywna dystrybucja ciepła, budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z projektem budowlanym  
69 2020-01-23 Zagłoszenie zamiaru budowy - efektywna dystrybucja ciepła, budowa sieci cieplnej oraz przyłączy do budynków z projektem budowlanym TAK
54 2020-01-20 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej z proejktem budowlanym NIE
49 2020-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafką SK NIE
44 2020-01-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. 3 Pułku Lotniczego i St. Wojtulanis-Karpińskiej- z projektem budowlanym NIE
46 2020-01-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. 3 Pułku Lotniczego i St. Wojtulanis-Karpińskiej- z projektem budowlanym NIE
36 2020-01-15 zgłoszenie z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego wolnostojącego NIE
41 2020-01-15 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych- przyłącze energetyczne NIE
33 2020-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z propjektem budowlanym- budowa sieci energetycznej NIE
34 2020-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci energetycznej TAK
27 2020-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NIE
28 2020-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej z projektem budowlanym NIE