Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
370 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej od punktu Z5/17X do węzłów cieplnych w237,w238,w239,w3734,w241,w/242 w ramach likwidacji istniejącej sieci kanałowejów  
371 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy do budynków przy ul.Łozowej 90-94,Łozowej 96-102/Azaliowej 3-7 w ramach likwidacji węzła cieplnego w 295 przy ul.28 Czerwca 1956r.  
373 2020-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złącza kablowego, budowa nowych obiektów  
363 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na osiedlu Piastowskim w rejonie budynków 102-113  
364 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na osiedlu Piastowskim w rejonie budynków 40-53  
365 2020-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na os.Piastowskim w rejonie budynków 82-100  
361 2020-03-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  
344 2020-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami  
332 2020-03-24 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć kanalizacji sanitarnej  
338 2020-03-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach likwidacji węzła grupowego W4439 - efektywna dystrybucja ciepła  
331 2020-03-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej  
327 2020-03-20 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej oraz przyłącza do budynku - etap I  
329 2020-03-20 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z projektem budowlanym  
294 2020-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym grawitacyjnej sieci kanalizacj ideszczowej  
296 2020-03-13 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
297 2020-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budosy sieci wodociągowej z przyłączem i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną NIE
301 2020-03-13 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć gazowa niskiego ciśnienia NIE
304 2020-03-13 Zgłoszenie zamiaru budowy telekomunikacyjnej linii kablowej układanej doziemnie  
287 2020-03-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dieci wodociągowej  
284 2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru przebudowy i rozbudowy budynku z projektem budowlanym NIE
285 2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej TAK
286 2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej z projektem budowlanym  
272 2020-03-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej  
254 2020-03-06 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
260 2020-03-06 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnych z projektem budowlanym na terenie parku im.A.Wodziczki. NIE
249 2020-03-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci i przyłączy wodociągowych z projektem budowlanym TAK
241 2020-03-03 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego TAK
244 2020-03-03 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z projektem budowlanym  
231 2020-03-02 Zgłsozenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- elektroenergetyczna sieć kablowa NIE
213 2020-02-27 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z projektem budowlanym  
203 2020-02-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy odcinka linii kablowej nn 0,4kV wraz z budową oświetlenia drogowego  
176 2020-02-20 zgłoszenie przebudowy sieci gazowej ś/c NIE
163 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z trzema przyłączami wodociągowymi, sieci kanalizacji sanitarnej TAK
164 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem  
165 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem NIE
166 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej TAK
169 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
172 2020-02-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sanitarnej ciśnieniowej w celu usunięcia kolizji planowanego budynku z przebiegającym przez teren uzbrojeniem wod-kan oraz przebudowa kabla energetycznego, budowa przyłącza wodociągowego NIE
154 2020-02-14 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
147 2020-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
148 2020-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej TAK
138 2020-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci wodociągowej NIE
139 2020-02-12 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa osiedlowej sieci cieplnej  
130 2020-02-11 zgłoszenie zamiaru budowy wolnostojącego, parterowego garażu TAK
133 2020-02-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej średniego ciśnienia NIE
125 2020-02-07 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji saniternej z projektem budowlanym NIE
121 2020-02-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej o naięciu znamionowym do 1kV oświetlenia iluminacyjnego obiektu sakralnego kościoła pw.NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu TAK
112 2020-02-04 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- osiedlowa sieć cieplna wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci cieplnej NIE
155 2020-02-03 zgłoszenie rozbudowy budynku NIE
100 2020-01-30 Zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji kablowej wraz z posadowieniem studni oraz montażem słupów dla kamer monitoringu wizyjnego Plaża Rusałka NIE
200 2020-01-29 pozwolenie na budowę gazociągu dn 63 PE ś/c NIE
77 2020-01-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
83 2020-01-27 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem energetycznym niskiego napięcia  
64 2020-01-23 Zgłsozenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- enektywna dystrybucja ciepła, budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z projektem budowlanym  
69 2020-01-23 Zagłoszenie zamiaru budowy - efektywna dystrybucja ciepła, budowa sieci cieplnej oraz przyłączy do budynków z projektem budowlanym TAK
54 2020-01-20 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej z proejktem budowlanym NIE
49 2020-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafką SK NIE
44 2020-01-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. 3 Pułku Lotniczego i St. Wojtulanis-Karpińskiej- z projektem budowlanym NIE
46 2020-01-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. 3 Pułku Lotniczego i St. Wojtulanis-Karpińskiej- z projektem budowlanym NIE
36 2020-01-15 zgłoszenie z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego wolnostojącego NIE
41 2020-01-15 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych- przyłącze energetyczne NIE
33 2020-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z propjektem budowlanym- budowa sieci energetycznej NIE
34 2020-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci energetycznej TAK
27 2020-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NIE
28 2020-01-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej z projektem budowlanym NIE
18 2020-01-10 zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego - efektywna dystrybucja ciepła NIE
20 2020-01-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i sieci kanalizacji saniternej TAK
12 2020-01-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z przyłączami (6szt.) NIE
6 2020-01-07 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć kanalizacji sanitarnej TAK
1717 2019-12-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w ramach budowa ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST - etap I NIE
1722 2019-12-31 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych z projektem budowlanym NIE
1701 2019-12-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym usunięcia elektroenergetycznej kolizji kablowej niskiego napięcia NIE
1684 2019-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
1692 2019-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1696 2019-12-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy dachu z montażem paneli słonecznych z projektem NIE
1675 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej TAK
1676 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1678 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1679 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1680 2019-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków NIE
1656 2019-12-13 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1658 2019-12-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu NIE
1655 2019-12-12 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku NIE
1636 2019-12-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem NIE
1630 2019-12-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci cieplnej efektywna dystrybucja ciepła NIE
1616 2019-12-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnych z projektem budowlanym NIE
1599 2019-12-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacj ideszczowej NIE
1594 2019-11-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
1596 2019-11-29 Zgłoszenie zamiaru budowy- budowa sieci gazowej, 6 budynków mieszkalnych NIE
1588 2019-11-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kVbudowy NIE
1589 2019-11-28 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku z projektem budowlanym  
1580 2019-11-27 Zgłoszenie zamiaru budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z dwoma zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe NIE
1585 2019-11-27 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej z projektem budowlanym NIE
1586 2019-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1565 2019-11-21 Zgłoszenie zamiaru budowy linii zasilającej dla oświetlenia drogowego zaprojektowanego w ramach Budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST z projektem budowlanym TAK
1570 2019-11-21 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej , sieci kanalizacji sanitarnej z projektem budowlanym NIE
1564 2019-11-20 Zgłoszenie przebudowy budynku TAK
1559 2019-11-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
1548 2019-11-15 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieć cieplna do budynków mieszklanych, budowa sieci cieplnej podziemej rur preizolowanych NIE
1538 2019-11-14 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- sieci wodociągowe i kanalizacyjne NIE