Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1765 2021-08-27 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji gazowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1766 2021-08-27 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1767 2021-08-27 Zgłoszenie zamiaru wymiany i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1759 2021-08-26 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami NIE
1748 2021-08-25 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1750 2021-08-25 Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza gazowego od skrzynki do budynku mieszkalnego TAK
1755 2021-08-25 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1555 2021-08-24 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1734 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 NIE
1735 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 NIE
1737 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru montażu wewnętrznej instalacji gazu  
1738 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji gazowej dla podłączenia kotła gaz c.o. NIE
1741 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą  
1742 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru wymiany pieca c.o. i instalacji gazowej NIE
1745 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
1746 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszklanym jednorodzinnym NIE
1747 2021-08-24 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą+tymczasowy zbiornik bezodpływowy  
1724 2021-08-23 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie nowego urządzenia) NIE
1725 2021-08-23 Zgłoszenie zamiaru modernizacji instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym w zabudowie szeregowej NIE
1727 2021-08-23 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1728 2021-08-23 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1729 2021-08-23 Zgłoszenie rozbudowy wenętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji c.o.,  
1733 2021-08-23 Zgłoszenie rozbudowy wewn. instalacji gazowej oraz budowa wewn. instalacji c.o. w istniejącym lokalu mieszkalnym  
1537 2021-08-20 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych NIE
1712 2021-08-20 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków  
1714 2021-08-20 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia NIE
1717 2021-08-20 Zgłoszenie zamiaru budowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1719 2021-08-20 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej TAK
1720 2021-08-20 Zgłoszenie zamiaru budowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
1699 2021-08-19 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji gazowej TAK
1702 2021-08-19 Zgłoszenie zamiaru przyłączenia pieca gazowego  
1703 2021-08-19 Zgłoszenie zamiaru budowy dwóch budynków mieszklanych jednorodzinnych dwulokalowych oraz czterech zbiorników bezodpływowych  
1711 2021-08-19 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1682 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1683 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  
1685 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3A NIE
1686 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 21 NIE
1687 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej NIE
1689 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 NIE
1696 2021-08-18 Zgłoszenie zamiaru wykonania instalacji wewnętrznej w obrębie mieszkania  
1673 2021-08-17 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1681 2021-08-17 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1505 2021-08-16 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego NIE
1507 2021-08-16 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1663 2021-08-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej  
1667 2021-08-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 NIE
1668 2021-08-16 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1669 2021-08-16 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowejw lokalu mieszkalnym nr 1 NIE
1645 2021-08-13 Zgłoszenie rozbiórki budynku gospodarczego NIE
1648 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy nowego budynku jednorodzinnego TAK
1649 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
1650 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
1651 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu użytkowym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu  
1652 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu  
1653 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu  
1655 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego TAK
1656 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym obejmująca odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
1658 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wnętrzowej rozdzielni NIE
1659 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1660 2021-08-13 Zgłoszenie zamiaru remontu elewacji polegającej na wymianie okładziny oraz przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej TAK
1491 2021-08-12 Pozwolenie na rozbudowę instalacji wewnętrznej gazu w lokalu mieszkalnym NIE
1496 2021-08-12 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym NIE
1635 2021-08-12 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej NIE
1636 2021-08-12 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego NIE
1637 2021-08-12 Zgłoszenie zamiaru budowywewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym NIE
1640 2021-08-12 Zgłoszenie zamiarurozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 NIE
1641 2021-08-12 Zgłoszenie zamiaru wymiany pieca węglowego, montażu pieca gazowego bez zmian instalacji gazowych TAK
1642 2021-08-12 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1643 2021-08-12 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nadproże garażowe NIE
1470 2021-08-11 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1622 2021-08-11 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku jednorodzinnym dwulokalowym NIE
1623 2021-08-11 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym obejmującej odcinek od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu w lokalu NIE
1631 2021-08-11 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym NIE
1634 2021-08-11 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazu NIE
1613 2021-08-10 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym NIE
1615 2021-08-10 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej  
1617 2021-08-10 Zgłoszenie przebudowy ścian zew. budynku mieszkalnego NIE
1618 2021-08-10 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym i gospodarczym NIE
1625 2021-08-10 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodz. NIE
1465 2021-08-09 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego NIE
1608 2021-08-09 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej NIE
1609 2021-08-09 Zgłoszenie zamiaru wykonania instalacji wewnętrznej gazu w budynku jednorodzinnym-przeniesienie gazomierza NIE
1611 2021-08-09 Zgłoszenie zamiaru wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem  
1614 2021-08-09 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
1594 2021-08-06 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1597 2021-08-06 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków NIE
1599 2021-08-06 Zgłoszenie zamiaru remontu instalacji gazowej wraz z gazomierzem- modernizacja montaż kotła gazowego w użytkowanym budynku NIE
1600 2021-08-06 Zgłoszenie zamiarurozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1448 2021-08-05 Pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej gazu, zasilającej lokale nr 3 i 4 NIE
1581 2021-08-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej NIE
1585 2021-08-05 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1591 2021-08-05 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 NIE
1593 2021-08-05 Zgłoszenie zamiaru budowy dla modernizacji wew. instalacji gazowej NIE
1598 2021-08-05 Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynków - wykonanie otworów drzwiowych TAK
1573 2021-08-04 Zgłoszenie usunięcia kolizji słupa oświetleniowego z projektowanym zjazdem na ul. Roboczej TAK
1576 2021-08-04 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1579 2021-08-04 Zgłoszenie zamiaru przebudowy przegrody zewnętrznej w zakresie zmiany gabarytów otworów okiennych, okien połaciowych i drzwiowych, zmiany lokalizacji poziomu istniejącego tarasu i wejścia do budynku wynikające z dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym domu jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej TAK
1580 2021-08-04 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gaz. w lokalu mieszkalnym bud. wielorodzinnym NIE
1437 2021-08-03 Pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnej NIE
1554 2021-08-03 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 12 NIE