Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
34 2016-01-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
23 2016-01-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
25 2016-01-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kablowej nn 0,4kV NIE
7 2016-01-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w ul.Śliskiej NIE
3 2016-01-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej energetycznej - wcinka w istn. linię kablową do projekt. szafki kablowej SK-4 i dalej do proj.złącz kablowych NIE
1957 2015-12-31 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na lokal użytkowy o funkcji usługowej NIE
1954 2015-12-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym infrastruktury zewnętrznej oraz remontu istniejącego budynku niedźwiedziarni na terenie nowego Zoo NIE
1938 2015-12-28 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego z infrastrukturą oraz zjazdem NIE
1941 2015-12-28 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego o wiatrołap TAK
1934 2015-12-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1923 2015-12-22 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy b. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej TAK
1925 2015-12-22 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego - dobudowa do istn. budynku jednorodzinnego części gosp.-pomocniczej i garażowej NIE
1926 2015-12-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1913 2015-12-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym TAK
1914 2015-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn.- 0,4 kV NIE
1915 2015-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn.-0,4 kV NIE
1911 2015-12-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1909 2015-12-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1904 2015-12-16 zgłoszenie przebudowy b. jednorodzinnego NIE
1889 2015-12-11 zgłoszenie zamiaru przebudowy linii 110kV Krauthofera-Junikowo/HCP TAK
1870 2015-12-10 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1873 2015-12-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego NIE
1875 2015-12-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego NIE
1876 2015-12-10 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego NIE
1877 2015-12-10 zgłoszenie rozbudowy balkonu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1878 2015-12-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kanalizacyjnych NIE
1868 2015-12-09 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
1857 2015-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1862 2015-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych Tesla wraz z niezbędną iinfrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu TAK
1834 2015-12-03 zgloszenie zamiaru budowy sieci kanalizacjj sanitarnej NIE
1835 2015-12-03 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1839 2015-12-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kVDZIENNIK BOM NIE
1828 2015-12-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
1811 2015-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4kV od istniejącej linii napowietrznej do złączy kablowych budynków mieszkalnych; budowa sieci NIE
1806 2015-11-26 zgłoszenie zamiaru przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zakresie parteru NIE
1808 2015-11-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z tymczasowym szambem NIE
1802 2015-11-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
1805 2015-11-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
1786 2015-11-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem NIE
1782 2015-11-23 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1778 2015-11-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na os.Zwycięstwa NIE
1752 2015-11-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C TAK
1746 2015-11-12 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1747 2015-11-10 zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego TAK
1716 2015-11-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1701 2015-11-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1695 2015-11-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1665 2015-10-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1667 2015-10-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy sieci wodociągowej TAK
1663 2015-10-28 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1648 2015-10-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego TAK
1641 2015-10-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego TAK
1642 2015-10-26 zgłoszenie budowy dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1643 2015-10-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1625 2015-10-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynnei prośba o przełożenie akt ze spr.UA-V-A02.6743.1298.2015 NIE
1610 2015-10-21 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego wraz ze zb. bezodpływowym NIE
1609 2015-10-20 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1601 2015-10-19 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym TAK
1591 2015-10-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1593 2015-10-16 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1600 2015-10-16 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
1584 2015-10-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1572 2015-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplenj z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C NIE
1576 2015-10-14 zgłoszenie budowybudynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z garażem NIE
1568 2015-10-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV NIE
1569 2015-10-13 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1563 2015-10-12 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1542 2015-10-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego NIE
1529 2015-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1531 2015-10-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1526 2015-10-06 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoDZIENNIK W BOMIE NIE
1494 2015-10-01 zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
1496 2015-10-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanału sanitarnego grawitacyjnego łączącego przyłącze kanalizacji sanitarnej z istn. kanałem sanitarnym w ul. Krzywoustego  
1497 2015-10-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- remont przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym  
1476 2015-09-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1475 2015-09-25 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
1457 2015-09-24 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego wolnostojącego z tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym NIE
2673 2015-09-24 pozwolenie na budowę 2 b. jednorodzinnychzmiana pod nr: UA-VII-A07.6740.1443.2016 NIE
1450 2015-09-23 zgloszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV NIE
1454 2015-09-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia zieleńca NIE
1429 2015-09-22 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budowy b. jednorodzinnego NIE
1434 2015-09-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1438 2015-09-21 zgłoszenie zamiaru - przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci  
1420 2015-09-18 zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu z drogi publicznej NIE
1421 2015-09-18 zgłoszenie zamiaru remontu dachu w b. wielorodzinnym TAK
1426 2015-09-18 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego TAK
1427 2015-09-18 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1405 2015-09-17 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego TAK
1408 2015-09-17 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
1410 2015-09-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego z infrastruktura techniczną TAK
1397 2015-09-15 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkowego na terenie parku im.Władysława Czarneckiego w Poznaniu NIE
1356 2015-09-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1362 2015-09-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1350 2015-09-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z garażem TAK
1339 2015-09-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1341 2015-09-07 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1342 2015-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1330 2015-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV NIE
1331 2015-09-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1332 2015-09-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE