Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1111
Data zgłoszenia 2015-07-20
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Kwapińska Katarzyna
Wiatr Michał
Adres inwestycji
Pobielska (Grunwald)
obręb: Junikowo
arkusz: 11
działka: 22/28

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-24 08:34:10.0