Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1120
Data zgłoszenia 2015-07-21
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2015-07-23
Inwestor
Szymański Krzysztof
Adres inwestycji
Śliska (Nowe Miasto)
obręb: Rataje
arkusz: 19
działka: 25/1

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-24 08:34:10.0