Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 403
Data zgłoszenia 2018-04-09
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, rj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o raz szafki kablowej SK-6
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2018-05-02
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Henryka Wieniawskiego (Stare Miasto)
obręb: Poznań
arkusz: 23
działka: 2/1,2/6,4/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:21:42.0