Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 121
Data zgłoszenia 2020-02-06
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej o naięciu znamionowym do 1kV oświetlenia iluminacyjnego obiektu sakralnego kościoła pw.NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2020-02-19
Inwestor
ZDM
Adres inwestycji
Mariacka (Nowe Miasto)
obręb: Główna
arkusz: 10
działka: 98,93/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:29:51.0