Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 164
Data zgłoszenia 2020-02-18
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2020-06-03
Inwestor
Nowak Mariusz
Adres inwestycji
Głuszyna (Nowe Miasto)
obręb: Głuszyna
arkusz: 6
działka: 17/9,17/2,17/11

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:29:51.0