Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 203
Data zgłoszenia 2020-02-25
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy odcinka linii kablowej nn 0,4kV wraz z budową oświetlenia drogowego
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Marek Przybylski M2 Deweloper
Gajewicz Łukasz
Adres inwestycji
Górczyńska (Grunwald)
obręb: Górczyn
arkusz: 5
działka: 155/46

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:29:51.0