Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 405
Data zgłoszenia 2020-04-08
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy ul. Ługańskiej w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbiórką istniejących sieci i budową nowych odcinków sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
ZDM
Adres inwestycji
Ługańska (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 32
działka: 125,38/1,69/4,69/5,69/6

zobacz na planie
Ługańska (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 32
działka: 124/2,123/2,115,69/1,39/2,39/1,116,38/2,11/1,143/2

zobacz na planie
Ługańska (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 31
działka: 1/11

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:29:51.0