Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 407
Data zgłoszenia 2020-04-10
Treść zgłoszenia pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV - 3 szt.
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Teofila Mateckiego (Stare Miasto)
obręb: Piątkowo
arkusz: 23
działka: 38/5,34/3

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:29:51.0