Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 424
Data zgłoszenia 2020-04-20
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz 3 szt. szaf kablowych
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2020-06-12
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Romana Maya (Nowe Miasto)
obręb: Rataje
arkusz: 18
działka: 5

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:29:51.0