Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1712
Data zgłoszenia 2021-08-20
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
IMEX KRZYSZTOF KAŁEK
Adres inwestycji
Janiny Omańkowskiej (Jeżyce)
obręb: Podolany
arkusz: 5
działka: 4/1,90

zobacz na planie
Janiny Omańkowskiej (Jeżyce)
obręb: Podolany
arkusz: 2
działka: 82/4,83,84/11,84/13

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:28.0