Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1750
Data zgłoszenia 2021-08-25
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza gazowego od skrzynki do budynku mieszkalnego
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2021-09-17
Inwestor
Jankowiak Damian
Adres inwestycji
Darzyńska 26 (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 22
działka: 12

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:28.0