Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1764
Data zgłoszenia 2021-08-27
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Domańska Katarzyna
Adres inwestycji
adm. Józefa Unruga (Jeżyce)
obręb: Kiekrz
arkusz: 1
działka: 761/34,776/1,761/13,761/14,761/15,761/12

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:28.0