Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1767
Data zgłoszenia 2021-08-27
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru wymiany i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nad Wierzbkiem 38
Adres inwestycji
Nad Wierzbakiem (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 41
działka: 2/1

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:28.0