Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1797
Data zgłoszenia 2021-09-01
Treść zgłoszenia Zgłoszenie budowy sieci gazowej Ś/C PE 100 RC SDR 11dn 63
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o.
Adres inwestycji
Chmurna (Stare Miasto)
obręb: Morasko
arkusz: 31
działka: 305/3,306/1,313/1

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-20 16:05:21.0