Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1847
Data zgłoszenia 2021-09-08
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Zborowska Małgorzata
Adres inwestycji
Owocowa (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 39
działka: 39,35/3,35/5

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:28.0