Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1854
Data zgłoszenia 2021-09-08
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w budynku wilorodzinnym
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Rybicka Anna
Adres inwestycji
Lodowa 34/4 (Grunwald)
obręb: Łazarz
arkusz: 34
działka: 97

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:28.0