Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2137
Data zgłoszenia 2022-10-25
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej nn0,4kV tj.budowa lini kablowej nn 0,4kV odł.205 m oraz złączy-szaf kablowych
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator Sp. z o.o
Adres inwestycji
działki-2/79,2/81,2/82,2/84;
Głuszyna (Nowe Miasto)
obręb: Głuszyna
arkusz: 5
działka: 4,2/16,2/31,2/22,2/72,2/73,2/74,2/75,2/76,2,77

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0