Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2158
Data zgłoszenia 2022-10-28
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy lub zamiaru wykonania innych robót budowlanych - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea OPerator S.A.
Adres inwestycji
Janusza Meissnera 6c, 14e, 3,4b,3d,6d (Jeżyce)
obręb: Łazarz
arkusz: 4
działka: 5/47,5/22,5/41,5/29,5/37,5/28

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0