Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2215
Data zgłoszenia 2022-11-08
Treść zgłoszenia Zgłoszenie sieci wodociągowej z przyłączami
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Stowarzyszenie Na rzecz Budowy Dróg
Adres inwestycji
Karola Buczka (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 32
działka: 1/1,1/2,24/1,24/2,24/3

zobacz na planie
Oskara Kolberga break (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 32
działka: 24/4

zobacz na planie
Tadeusza Kotarbińskiego (Grunwald)
obręb: Dębiec
arkusz: 32
działka: 23/2

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0