Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2225
Data zgłoszenia 2022-11-08
Treść zgłoszenia Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Infrastruktury
Adres inwestycji
Karola Buczka (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 32
działka: 1/1,1/2,

zobacz na planie
Oskara Kolberga (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 32
działka: 24/3,24/4

zobacz na planie
Opolska (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 21
działka: 13/2

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0