Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2270
Data zgłoszenia 2022-11-15
Treść zgłoszenia Zgłoszenie przebudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2022-11-21
Inwestor
Wasłowicz Michał
Adres inwestycji
Łomżyńska 19,21 (Nowe Miasto)
obręb: Główna
arkusz: 30
działka: 130/1,130/2

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0