Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2289
Data zgłoszenia 2022-11-16
Treść zgłoszenia Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowaną drogę.
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Murapol Real Estate S.A.
Adres inwestycji
Sielawy (Stare Miasto)
obręb: Naramowice
arkusz: 11
działka: 513/80

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0